Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Hesten er ikke like viktig i landbruket som før, men noen oppgaver er fortsatt greie å bruke hest til. Foto: Jon Ivar Tofte

Luke 10 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Hesten har vært en viktig arbeidskamerat i århundrer, men ble tilsidesatt da traktoren tok over for tunge tak i landbruket og lastebilen tok over varetransport. 

Det er fortsatt de som bruker hesten aktivt på gården, spesielt til plukkhogst i skogen viser hesten sine styrker. Det arrangeres mesterskap i brukshest og skogshest. Slik bruk av hest er viktig for å bevare vår kulturarv.

Hesten er også nyttig i grønn omsorg og inn på tunet-tilbud. Der kan hesten brukes til terapiridning, som pedagogisk hjelpemiddel og terapautisk hjelpemiddel. Forskning viser at arbeid med hest er helsefremmende og gir mestringsfølelse.

Matmerk har i samarbeid med hestenæringen laget en bransjestandard, KSL-sjekkliste 12 Hest i næring. De bedriftene som blir godkjent etter denne standarden har lov til å bruke en spesifikk logo, hva står det på denne logen?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en kniv gitt av Felleskjøpet Stjørdal.

Hester brukes fremdeles til rekreasjon, i tillegg til enkelte arbeidsoppgaver. Foto: Trond Norland


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as