Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Hesten er ikke like viktig i landbruket som før, men noen oppgaver er fortsatt greie å bruke hest til. Foto: Jon Ivar Tofte

Luke 10 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Hesten har vært en viktig arbeidskamerat i århundrer, men ble tilsidesatt da traktoren tok over for tunge tak i landbruket og lastebilen tok over varetransport. 

Det er fortsatt de som bruker hesten aktivt på gården, spesielt til plukkhogst i skogen viser hesten sine styrker. Det arrangeres mesterskap i brukshest og skogshest. Slik bruk av hest er viktig for å bevare vår kulturarv.

Hesten er også nyttig i grønn omsorg og inn på tunet-tilbud. Der kan hesten brukes til terapiridning, som pedagogisk hjelpemiddel og terapautisk hjelpemiddel. Forskning viser at arbeid med hest er helsefremmende og gir mestringsfølelse.

Matmerk har i samarbeid med hestenæringen laget en bransjestandard, KSL-sjekkliste 12 Hest i næring. De bedriftene som blir godkjent etter denne standarden har lov til å bruke en spesifikk logo, hva står det på denne logen?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en kniv gitt av Felleskjøpet Stjørdal.

Hester brukes fremdeles til rekreasjon, i tillegg til enkelte arbeidsoppgaver. Foto: Trond Norland


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as