Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Samvirkene er en av faktorene som bidrar til at det er mulig å drive landbruk i hele landet. Foto: Ida Karlstrøm

Luke 11 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Landbrukssamvirkene i Norge startet på 1840-tallet med potet-brenneriene.

Det kom lovendringer i 1848 som satte krav til størrelsen på brennerutstyret. Dette førte til at bønder slo seg sammen for å etablere brennerier.

Det første meierisamvirket ble etablert i Rausjødalen i Nord-Østerdalen i 1856. Ved å organisere seg i samvirker fikk bøndene økt makt, spesielt når det kom til forhandling av priser, både for kjøp og salg. Det ga også mulighet for investeringer som var umulig for den enkelte bonde.

I dag finnes det bondeeide samvirker innenfor blant annet meieriprodukter, kjøtt, grønt, honning, avl, skog, forsikring, bank, og avløsertjenester.

Hvor mange industriarbeidsplasser sørger de bondeeide samvirkene for?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 2 vinnere blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en Felleskjøpet-caps gitt av Felleskjøpet Stjørdal til hver vinner.


I et AS er det størrelsen på aksjeposten som avgjør hvor stor innflytelse hver eier har. I et samvirke er det en eier - en stemme, uansett størrelse. Foto: Åse Helene Monsø


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as