Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Seterdrift har vært viktig for å kunne brødfø både familien og det norske folk på lokale, norske ressurser. Foto: Elise og Turid Løken

Luke 13 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

I dag fokuserer vi mye på de arealene vi har til å dyrke mat, som kun utgjør 3% av landets areal, og utfordringene det gir oss. Vi har veldig mye utmark, kanskje mest av alle europeiske land sammenlignet med totalareal, og vi kan ikke dyrke verken potet eller epler der.

Men mulighetene utmarka gir oss er utallige. Rekreasjon, høsting av vilt og bær, turisme. Listen er lang, men først og fremst har mennesker klart å utnytte utmarka ved å la beitende husdyr høste av vekster vi ikke ellers finner i innmarka.

Dette visste de å utnytte før, derfor brakte de med seg forskjellige dyr i støls, kyr, geiter, griser, hester, høner osv. Grisene fikk rester fra ystinga, mens kyra som skulle gi melk til det dyrebare smøret fikk det beste beitet.

I dag er stølssmør et beskyttet varemerke, men hvorfor er det ikke tradisjon for å kinne smør laget på geitemelk i Norge?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er et mikrofiberhåndkle i mappe gitt av Tine.

Selv om antallet dessverre er gått en del ned er det også i dag mange som tar med seg dyra til seters i sommersesongen. Foto: Elise og Turid Løken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as