Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Dyrevelferd er viktig for alle bønder i Norge, og det er helt grunnleggende innenfor økologisk drift. Foto: Marielle de Roos

Luke 14 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

”Økologisk” kan i dagens offentlige debatt være et like betent og hett tema som “landbruk”. Bønder på begge sider mener ofte de driver på riktig måte, men dette er faktisk opp til forbrukerne. Noen legger mest vekt på pris, andre vil ha så bærekraftig og sunn mat som mulig.

I Norge er etterspørselen etter økologisk mat økende, men samtidig går både produksjonen, antall bønder og arealbruken ned. Etterspørselen dekkes ofte av importerte varer, i strid med de politiske målene for økologisk.

I NBS ønsker vi å øke den økologiske produksjonen, men også å overføre kunnskap og forskning mellom økologisk og konvensjonelt jordbruk. Det betyr at metoder som er praksis innenfor økologisk, som høyere dyrevelferdskrav, annen gjødsel enn kunstgjødsel, og bruk av vekstskifte, også kan brukes utenfor økologisk.

”Økologisk” er ikke minst å se gården i et kretsløpsperspektiv. En legger til rette så de naturlige prosessene kan gå sin gang, i samarbeid med blant annet pollinerende insekter, meitemark og biller, milliarder av bakterier og sopp i jorda, og dyrene på beite.

Hva er det vanlig å sprøyte med i økologisk bærproduksjon?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en 500g pakke Gilde spekeskinke gitt av Nortura.

Både økologiske og konvensjonelle bønder deler et mål, å produsere sunn og god mat til forbrukerne. Foto: Sogn Jord- og Hagebruksskule


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as