Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Epleproduksjon har satt sitt preg på kulturlandskapet mange steder i Norge. Foto: Åse-Marie Reisæter

Luke 15 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Epledyrking har trolig foregått lenge i Norge. I Osebergskipet fant man blant annet 54 godt bevarte epler.

Til tross for dette var det ikke før kristendommens ankomst til Norge, med påfølgende etablering av klostre, at epledyrking ble mer alminnelig.

Epledyrking i dag utgjør i flere deler av landet en betydelig del av kulturlandskapet, samt lokal tradisjon og identitet. Eple er i tillegg den frukten vi spiser mest av, bortsett fra banan.

Som andre typer produksjoner innen jordbruket har det biologiske sortsutvalget gått betydelig ned i løpet de siste årene. Først på 1900-tallet regnet vi med at vi hadde rundt 300 forskjellige sorter epler.

Hvor mange sorter regner vi med blir brukt i dag i kommersiell epleproduksjon i Norge?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 2 vinnere blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en Felleskjøpet-caps gitt av Felleskjøpet Stjørdal til hver vinner.


Finnes det egentlig noe bedre enn norske epler? Foto: Johannes Sekse


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as