Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Storfe på beite, akkurat slik vi liker å se dem. Foto: Irene Dalland

Luke 16 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Melkekua er det første mange tenker på når de tenker på landbruk. Men det er ikke alle kyr som melkes.

Ammekyr melkes ikke, og holdes bare for kjøttproduksjon. Noen synes kanskje det er rart at man har kyr uten å melke dem.

En av grunnene til at dette er fornuftig er at melkekyrne melker mer enn før, og at mengden kjøtt produsert av melkekyr per enhet melk produsert er blitt mye mindre.

For å ha nok storfekjøtt er det derfor praktisk å ha ammekyr. Disse kan dessuten utnytte beite som ligger lenger unna fjøset enn melkekyr kan, fordi de ikke trenger å tas inn for å melkes.

Hva kalles ei ku som har slutta å melke etter siste kalv, og snart skal kalve igjen?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en 500g pakke Gilde spekeskinke gitt av Nortura.

Kulturlandskapsproduksjon og matproduksjon. Foto: Eli Berge Ness


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as