Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Geiter er både ressurseffektive og utrolig søte. Foto: Marielle de Roos

Luke 18 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Geitehold har utgjort en betydelig del av norsk husdyrproduksjon og kulturarv opp gjennom årene.

Geita er kjent for å være nøysom og sparsom. Det gjør at vi i Ungdomsutvalget velger å kalle geita for ressurseffektiv! 

I dag leveres geitemelk hovedsakelig til Tine, i tillegg til flere lokale ysterier. 

Geitemelka hadde tidligere et rykte på seg for å være stram og besk. Gjennom målrettet arbeid fra geitebøndene har melkekvaliteten forbedret seg betraktelig, og i dag er den svært god.

Hva kaller vi det omfattende prosjekt som geitenæringa tidlig på 2000-tallet satte i gang for å forbedre melkekvaliteten og dyrehelsa til norske geiter?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 2 vinnere blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en buff gitt av Tine til hver vinner.

Geiter og andre drøvtyggere kan utnytte ressurser vi ellers ikke kan bruke til matproduksjon. Foto: Ingebjørg Guleng


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as