Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Ender er festmat, og de spiser snegler vi ikke vil ha i Norge. Foto: Åse Helene Monsø

Luke 19 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Som hovudrett julekvelden er det ribbe og pinnekjøt som står på menyen. Våre naboar danskane foretrekk i stor grad fjørfe i form av and julekvelden. 

Våre litt fjernare naboar i det store Vesten foretrekk kalkun som julemiddag. Fjørkre har vore rekna som festmat også her til lands, sjølv om vi foretrekk kalkunen servert nyttårskvelden.

Av norske landraser finn vi norsk kvit gås, og smålendsgås som dei enaste gåserasane. Jærhøna er den einaste hønerasen. Vi har ingen nasjonal anderase i Noreg.

Kva heiter den kalkunrasen som minner mest om den opphavelege, og som er ynda bland hobbyoppdrettarar?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er et Gilde fenalår gitt av Nortura.

Kalkun er årets siste middag for mange i Norge. Foto: Ole Christian Torkildsen


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as