Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Etterhvert vil denne skogen bli felt og brukt til tømmer og ved, før det plantes ny. Foto: Åshild Charlotte Monsø

Luke 20 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

I Norge finnes det ca 4 milliarder bjørketrær, 3 milliarder grantrær og 1,4 milliarder furutrær. 

Vi har ca 30 trearter i Norge og skog dekker 44 prosent av landarealet vårt. Det hugges årlig 8 - 11 millioner kubikkmeter tømmer.

Det er ingen hemmelighet at nordmenn er glad vedfyring. Årsforbruket er på over 1,5 millioner tonn ved. Dette vil si at hver nordmann bruker i snitt 300 kg ved, og dette er et av verdens høyeste forbruk i forhold til folketall.

Hva heter loven som en må forholde seg til når en driver med skogdrift?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en pakke Real Turmat gitt av Felleskjøpet Stjørdal.

I tillegg til skogdrift kan også mye av skogen i Norge brukes til beite. Foto: Eli Berge Ness


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as