Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Etterhvert vil denne skogen bli felt og brukt til tømmer og ved, før det plantes ny. Foto: Åshild Charlotte Monsø

Luke 20 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

I Norge finnes det ca 4 milliarder bjørketrær, 3 milliarder grantrær og 1,4 milliarder furutrær. 

Vi har ca 30 trearter i Norge og skog dekker 44 prosent av landarealet vårt. Det hugges årlig 8 - 11 millioner kubikkmeter tømmer.

Det er ingen hemmelighet at nordmenn er glad vedfyring. Årsforbruket er på over 1,5 millioner tonn ved. Dette vil si at hver nordmann bruker i snitt 300 kg ved, og dette er et av verdens høyeste forbruk i forhold til folketall.

Hva heter loven som en må forholde seg til når en driver med skogdrift?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en pakke Real Turmat gitt av Felleskjøpet Stjørdal.

I tillegg til skogdrift kan også mye av skogen i Norge brukes til beite. Foto: Eli Berge Ness


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as