Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Geita er en ener når det gjelder å utnytte utmarksbeite. Foto: Elise og Turid Løken

Luke 21 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Å utnytte utmarka og grasressursene vi har tilgjengelige i Norge er noe av det mest bærekraftige og ressurseffektive vi kan gjøre, både i et klima- og selvforsyningsperspektiv.

Det er spesielt drøvtyggerne våre som kan benytte seg av denne ressursen, gjennom å omdanne gras til fordøyelig næring i form av melk og kjøtt for oss mennesker.

En av de mest effektive husdyrene når det gjelder å utnytte utmarka er geita. Geita trives godt på bratte beiter av lavere verdi. Derfor er det gledelig at antall geiter i Norge øker jevnt.

Hvor stor %-andel økning hadde vi i antall geiter fra 2011 til 2020?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en 500g pakke Gilde spekeskinke gitt av Nortura.

Bratte beiter av lav verdi? Ja takk! Foto: Åse Helene Monsø


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as