Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Når kornet er gyllent på høsten er det på tide å hente fram skurtreskeren. Foto: Ola Fiskvik

Luke 22 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Korn er ein av våre eldste og viktigaste kulturplantar.

Særleg bygg har vore ein viktig kornsort i Noreg. I tillegg dyrkar vi kveite, havre og rug.

Korn har vore ei viktig kjelde for mat, båe til kvardag og fest. Utan korn hadde vi ikkje hatt korkje brød, graut, kaker eller øl.

Korn som ikkje tilfredsstillar krava til matkorn kan nyttast til dyrefôr, og blir såleis nytta.

I 1916 vart den fyrste byggsorten godkjend for handel. Kva heiter denne sorten?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 2 vinnere blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en Felleskjøpet-caps gitt av Felleskjøpet Stjørdal til hver vinner.

Det er ikke like lett å se det på sommeren, men mot høsten er det lett å se hvor i landskapet kornet dyrkes. Foto: Ola Fiskvik


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as