Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Dyrevelferd er sentralt gjennom hele verdikjeden, og det er en av de grunnleggende verdiene man lærer som liten på en gård. Foto: Trond Norland

Luke 3 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Norsk landbruk er langt framme på dyrevelferd. 

Fokus på friske dyr og forebyggende arbeid blir vektlagt gjennom hele verdikjeden. Fra avl, til selve husdyrholdet, og videre til slakt er det at dyra våre skal ha det bra og behandles med respekt og omtanke sentralt.

De ulike kriteriene for dyrevelferd som brukes oftest i dag, ble fastsatt av Brambell-komiteen i Storbritannia i 1965. Disse kriteriene kalles ofte for “De 5 Frihetene”.

Hva er de 5 frihetene som er kriteriene for god dyrevelferd?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 2 vinnere blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en buff gitt av Tine til hver vinner.

Hverdag eller fest, dyrene skal ha det bra uansett! Foto: Irene Dalland


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as