Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Husdyr i Norge får generelt lite antibiotika. Fjørfe får mindre antibiotika nå enn de gjorde for noen år siden. Foto: Ole Christian Torkildsen

Luke 5 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Noreg er faktisk det landet i Europa som nyttar minst antibiotika i husdyrhaldet.

Dette er om vi reknar med oppdrettsfisk. Utan fisken kjem vi på 2. plass.

Dette er det mange grunnar til. Ein grunn er at vi har avla mykje på husdyrhelse. I norsk husdyravl har ting som klauvhelse, jurhelse og lette fødsler vore avla spesielt på. Dette i sin tur fører til at vi har veldig robuste og gode husdyrraser i Noreg. Dette arbeidet kan vi vere stolte over.

Kva land kjem på ein god 2.plass innan antibiotikabruk i Europa?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er et Gilde Fenalår gitt av Nortura.

Satsing på god dyrehelse er en av grunnene til at norske husdyr får lite antibiotika. Foto: Kari Frøyland


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as