Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Lavere sjølforsyningsgrad vil blant annet føre til mindre åpne kulturlandskap. Foto: Nora Fjeldkåsa

Luke 6 av Ungdomsutvalgets julekalender 2020

Hvorfor snakkes det ofte om sjølvforsyning i media, og hvorfor er det viktig? Det virker ikke akkurat som at butikkene mangler varer, ikke går vi ofte sultne og i tillegg snakkes det om overproduksjon av sau og lam.

I Norge produserer vi rundt 40 % av det vi konsumerer, resten importerer vi fra andre land. 

Dette er problematisk av flere grunner:

 • Det gjør oss veldig sårbare ved eventuelle kriser/konflikter
 • Det legger enormt press på jordbruksarealer i andre land og hvordan disse drives (intensivt og lite bærekraftig for å eksportere store mengder), i tillegg til å bidra til fattigdom og naturødeleggelser
 • Det gjør at areal i Norge som kunne blitt brukt til å produsere mat gror igjen, og vi går glipp av mye lokal foredling og næringsvirksomhet

Hvilket produkt er i dag 100% selvforsynt på?

Vet du svaret? Send inn til oss på Smabrukarungdom@gmail.com eller på melding til oss på facebook innen i morgen klokka 11.00. Vi trekker 1 vinner blant alle som sender inn riktig svar. Dagens premie er en t-skjorte fra Ungdomsutvalget.

For lite av maten vi spiser i Norge er produsert i Norge, på norske ressurser. Foto: Elise og Turid Løken


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as