Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Kjell Gunnar Blakstad, fylkesleder i Aust-Agder, Sondre Aasan, fylkesleder i Telemark, og Kurt Stanley Olsen, fylkesleder i Vest-Agder.

Luke 10 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi igjen rette blikket mot deler av vårt langstrakte land, og høre fra tre av fylkeslederne våre: Sondre Aasan i Telemark, Kjell Gunnar Blakstad i Aust-Agder og Kurt Stanley Olsen i Vest-Agder.

Kurt er 61 år og bor i gamle Lindesnes kommune. Her har han et småbruk, og han har tidligere jobbet som platearbeider. På julaften er det ribbe, medisterkaker og medisterpølse.

Det som motiverer Kurt til å engsjere seg i NBS er engasjementet hans for vern av matjord. Han er også opptatt av å ta vare på små og mellomstore bruk. Han oppfordrer unge til å engasjere seg fordi det er viktig å få inn nye krefter som kan se på gammel praksis med et nytt blikk, og komme med nye løsninger.

På spørsmål om noe spenende eller morsomt han har opplevd på gården sin forteller Kurt om en gang han var opptatt med ei vanskelig lamming, og derfor ikke fikk med seg at en annen sau også var i gang med å lamme. Denne sauen fikk femlinger, og Kurt brukte en del tid etterpå for å finne den tredje sauen han gikk ut fra hadde lammet, med tanke på antall lam.

Kurt forteller at landbruket i Vest-Agder i stor grad er tuftet på små og enda mindre bruk. Dette gir nærhet til dyra, og i tillegg blir kulturlandskapet holdt åpent, til glede for både turister og fastboende. Den store utfordringen er at dagens politikk gjør at akkurat disse små brukene blir nedlagt fordi det ikke går rundt lenger. Da gror landskapet igjen og jorda går ut av drift.

Kurts spørsmål i premiekonkurransen vår: Hvilket dyreslag har Kurt? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Vinterfôr må man ha, uansett hvor i landet man holder til

Kjell Gunnar er 63 år og bor i Arendal, hvor han driver med ammeku. På julaften er det ribbe på menyen. Hans største motivasjon for å engasjere seg i NBS er hans generelle interesse for landbruk, og han er dessuten opptatt av å ta vare på matjorda vår. Derfor ønsker han ungdom velkommen til å engasjere seg i NBS, han vil gjerne at unge skal være med å jobbe for å beholdet landbruket i hele landet.

Vi har også spurt Kjell Gunnar om en god historie. Her er den: "Vi har utegris hver sommer, og for noen år siden fikk vi problemer med å få grisene ut av hagen. Det endte med at slakteren fant en stige og skulle drive dem ut. Grisen snudde og løp med trynet inn i stigetrinnet, noe som resulterte i at slakteren ble kastet over gris og stige og landet på alle fire i sølen."

Når det gjelder landbruket i Aust-Agder forteller Kjell Gunnar at mange små bruk har gått ut av drift. I bytte har det dukket opp noen store fjøs, og bøndene som eier dem leier de beste jordene. De små jordene og utmarksbeite gror igjen, og beitedyra forsvinner, for de med store fjøs bruker mer runnball og kraftfôr og mindre beite. Han håper det er mulig å snu utviklinga og ta i bruk flere av beiteressursene igjen. Her er det bare å stille krav til den nye regjeringa!

Kjell Gunnars spørsmål i premiekonkurransen vår: Hva slags dyr var det som sprang inn i slakterens stige? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Ammekyr på beite. Matproduksjon og kulturlandskapspleie i ett!

Sondre er 37 år og bor i Flatdal i Seljord kommune. Der er han melkebonde og varaordfører. På julaften i år blir det svensk julbord på Sondre, siden han har svensk kone.

Han forteller at motivasjonen hans for å bidra i NBS er at NBS er tuftet på verdier som overlapper stort med hans egne. Han vil gjerne jobbe for et landbruk på norske ressurser som gir befolkninga sunn og trygg mat, samtidig som bønder for inntekt som står i stil til arbeidsinnsatsen og ansvaret. Sondre mener at studiearbeid i forbindelse med jordbruksforhsndlingene er en ypperlig arena for unge som vil engsjere seg i NBS. Der får man både treffe og bli kjent med andre engasjerte, og lære om og utvikle jordbrukspolitikk.

Sondre er også spurt om en historie fra gården sin: "Midt i eit kommunestyremøte oppdaga eg på videoovervakinga at det stakk et par bein ut av ei kalvingsklar ku. Eg måtte be om umiddelbar permisjon frå møtet. Kjøreturen heim var på 10 min kvar veg. Eg var tilbake i kommunestyresalen etter totalt 40 minutt, noko andpusten, men kalven var ute, kua ferdig mjølka og kalven hadde fått råmjølk."

Med tanke på særpreg mener Sondre det er vanskelig å peke på noe felles for hele Telemark. Men Øvre Telemark er preget av lite dyrkbar jord og veldig mye beiteressurser. Disse blir dessverre utnyttet i alt for liten grad, slik ståa er i dag.

Sondres spørsmål i premiekonkurransen vår: Hvor lang permisjon trengte Sondre fra kommunestyremøtet for å ta imot en kalv? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Disse beiteressursene blir benyttet. Men det er det dessverre ikke alle som blir.

Også i år er det mulig å vinne premier i julekalenderen vår! Det vil være spørsmål i hver luke, antallet vil variere noe. Hvis du vil delta i trekningen av premiene kan du sende svaret til oss i en melding til facebooksiden vår, eller på e-post til ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no, innen klokka 10.00 dagen etter. Hvert riktig svar gir et "lodd" når vi trekker premiene i jula. Det er altså mulig å få flere "lodd" på dager med flere spørsmål.

Årets premier: 

 1. Fribillett for 2 på Akvariet i Bergen
 2. Gavekort som gir 2 billetter til konsert ved Riksscenen i Oslo
 3. Gavekort som gir 2 billetter til konsert ved Riksscenen i Oslo
 4. Gårdsost, hvit ost av geitemelk, fra Skjerdal stølsysteri og kafè

Akvariet i Bergen er Norges største akvarium og en av Bergens største turistattraksjoner for små og store. Visjonen vår er å skape LæreLyst om livet i havet. Man kan lære masse om havet og dyr ved å lese i en bok eller høre om det på skolen, men det er bedre å lære om dyrene når du er tett på og ser ekte fisker og dyr. Akvariet har vært en institusjon i Bergen siden 1960 og er organisert som en stiftelse.

www.akvariet.no


Riksscenen er en nasjonal møteplass for folkemusikk i alle fasetter! Riksscenen speiler hele det rike folkemusikkspekteret i Norge i dag, fra våre egne tradisjonsuttrykk til det flerkulturelle. Våre aktiviteter spenner fra tradisjonell konsertformidling til scenisk nyproduksjon innen både dans og musikk med mer enn 150 konserter og forestillinger i løpet av året. Du finner oss i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka i Oslo.

www.riksscenen.no


På Skjerdal stølsysteri og kafè er du garantert å møte fleire geiter enn turistar. Stølen Leim ligg 400 meter over den vakre Aurlandsfjorden. Her har det vore stølsdrift i mange genererasjonar. I 2010 bygde vi Skjerdal stølsysteri og kafè, for å  ta den tradisjonelle stølsdrifta inn i ei moderne tida. På stølen treffer du budeiene og geitene våre, og kanskje sauer og hestar òg. På vegen opp kjenner du den gode lukta av kokt brim (brunost), akkurat som for hundre år sidan.

www.skjerdal.com


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as