Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Fylkesledere Stein Brubæk fra Møre og Romsdal og Jens Olav Hov i Sør-Trøndelag, og nestleder Jan Olav i Nord-Trøndelag.

Luke 18 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag skal vi ut i landet igjen, og treffe folk fra tre nye fylkeslag: fylkesleder i Møre og Romsdal Stein Brubæk, fylkesleder i Sør-Trøndelag Jens Olav Hov, og nestleder i Nord-Trøndelag Jan Olav Agle.

Jan Olav er 59 år og bor på Inderøya. Tidligere hadde han en liten, egen kornproduksjon, men nå er jorda utleid. Jan Olav jobber som avløser, og har tre faste gårdsbruk han jobber på. Hva Jan Olav spiser på julaften avhenger av hvor han er, og det visste han ikke da vi spurte.

Den politiske motivasjonen til Jan Olav fikk en pangstart under den siste EU-kampen. Det var da han meldte seg inn i NBS. Etter dette har han forblitt medlem, fordi han støtter det NBS står for og det å være medlem i seg selv bidrar til å gi organisasjonen tyngde og legitimitet. Jo flere medlemmer, jo mer tyngde. Han oppfordrer unge som vil engasjere seg til å møte opp på årsmøte i eget lokallag, og stille til valg. Det er lokal- og fylkeslagene som sørger for kontakten mellom grasrota og ledelsen i NBS, så det er viktig å få inn yngre krefter på de nivåene.

I følge Jan Olav er Nord-Trøndelag spesielt på den måten at jordbruket er innvevd i både politikk og næringsliv. Selv fylksehovedstaden Steinkjær er bygd på landbruk. Selv om disse båndene er mindre tydelige enn før, er de der fremdeles. En fordel med jordbruket i Nord-Trøndelag er at det er stor variasjon. Dessuten er mange bønder flinke til å finne på ting for å øke inntjeninga på bruket, enten det er småsalg, tjenester eller spesialprodukter. Det som kan være en ulempe er at selv om mye jord er lettdrevet nede ved Trondheimsfjorden, er ikke jorda sånn i hele fylket. Det er dessverre en tendens til at noe av jorda lenger ute i bygdene faller fra. Men dette er et spørsmål om politisk vilje, og ifølge Jan Olav slett ikke noe vi trenger å godta.

Jan Olavs spørsmål i premiekonkurransen vår: Sundnes Brenneri produserte sprit fra potet i en årrekke, frem til det ble nedlagt for to år siden. Nå blir det produsert akevitt på Inderøy igjen, hvor? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Tidene forandrer seg, men gleden med å se ut på et kulturlandskap med beitende dyr, den er den samme. Her fra 1986

Jens Olav er 60 år og bor i Budalen. Der driver han med melkeproduksjon. På julaften serveres det ribbe, pølse og elgsteik hjemme hos Jens Olav.

Det som motiverer Jens Olav til å engasjere seg i NBS er at han ønsker å bidra til å spre det  NBS står for. Han oppfordrer unge som er interesserte i matproduksjon til å melde seg inn i NBS for å bli med å påvirke landbrukspolitikken.

Han beskriver Sør-Trøndelag som et område med alle slags produksjoner. Det er både flate, lavtliggende områder rundt Trondheimsfjorden, mer krevende, høyere områder mot Røros og Trollheimen.

Jens Olavs spørsmål i premiekonkurransen vår: Sør-Trøndelag er nå slått sammen med Nord-Trøndelag, men hvilket år oppsto Sør-Trøndelag, ved at Trondhjems Amt ble delt i to? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Dette er nok ikke traktoren Jens Olav bruker til hverdags, men stilen er upåklagelig

Stein er 67 år og bor Angvika i Gjemnes kommune. Bortsett fra noen måneder om sommeren, når både Stein og besetninga at på sætra på Torbuvollen i Sunndal kommune. Det var veldig stort for Stein da han kunne gjennoppta sætringa i 2001, etter nesten 100 års opphold. Besetninga består av 7 melkekyr av bevaringsverdige raser og 25 geiter. All melka foredles til ost, smør og rømme, enten de er hjemme eller på sætra. På julaften holder Stein seg til familietradisjonen mårpølse.

Stein engasjerer seg i NBS fordi NBS' politikk er tufta på bruk av lokale, fornybare ressurser der de befinner seg. Dette gjør at små bruk er like viktige som store, og det er dessuten grunnleggende når man skal være solidarisk og ikke tære på matressursene til andre land. Han mener at unge som engasjerer seg i NBS kan få mange ulike spennende oppgaver. Som et eksempel trekker han fram at fylkeslaget i Møre og Romsdal stadig har prosjekter gående, der de støtter unge som ønsker å engasjere seg både lokalt, internasjonalt, og alt i mellom.

Møre og Romsdal beskrives av Stein som et fylke med voldsom variasjon i jordbruket. Det finnes gårder fra den ytterste holme, innover fjordene og helt opp i fjellene. Mangfoldet er kanskje størst i fjordarmene, hvor samme gårdsbruk kan benytte ressusrer både i fjorden, i skogen og på fjellet. I Møre og Romsdal er det både en fordel og en utfordring at det finnes mye desentralisert industri, noe som gjør at alle har alternativt arbeid innen ganske kort avstand fra gården.

Steins spørsmål i premiekonkurransen vår: Hvor mange bevaringsverdige storferaser har vi i Norge? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Geita både opprettholder kulturlandskapet, og gir råvarer til ost i toppklasse

Også i år er det mulig å vinne premier i julekalenderen vår! Det vil være spørsmål i hver luke, antallet vil variere noe. Hvis du vil delta i trekningen av premiene kan du sende svaret til oss i en melding til facebooksiden vår, eller på e-post til ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no, innen klokka 10.00 dagen etter. Hvert riktig svar gir et "lodd" når vi trekker premiene i jula. Det er altså mulig å få flere "lodd" på dager med flere spørsmål.

Årets premier: 

 1. Fribillett for 2 på Akvariet i Bergen
 2. Gavekort som gir 2 billetter til konsert ved Riksscenen i Oslo
 3. Gavekort som gir 2 billetter til konsert ved Riksscenen i Oslo
 4. Gårdsost, hvit ost av geitemelk, fra Skjerdal stølsysteri og kafè

Akvariet i Bergen er Norges største akvarium og en av Bergens største turistattraksjoner for små og store. Visjonen vår er å skape LæreLyst om livet i havet. Man kan lære masse om havet og dyr ved å lese i en bok eller høre om det på skolen, men det er bedre å lære om dyrene når du er tett på og ser ekte fisker og dyr. Akvariet har vært en institusjon i Bergen siden 1960 og er organisert som en stiftelse.

www.akvariet.no


Riksscenen er en nasjonal møteplass for folkemusikk i alle fasetter! Riksscenen speiler hele det rike folkemusikkspekteret i Norge i dag, fra våre egne tradisjonsuttrykk til det flerkulturelle. Våre aktiviteter spenner fra tradisjonell konsertformidling til scenisk nyproduksjon innen både dans og musikk med mer enn 150 konserter og forestillinger i løpet av året. Du finner oss i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka i Oslo.

www.riksscenen.no


På Skjerdal stølsysteri og kafè er du garantert å møte fleire geiter enn turistar. Stølen Leim ligg 400 meter over den vakre Aurlandsfjorden. Her har det vore stølsdrift i mange genererasjonar. I 2010 bygde vi Skjerdal stølsysteri og kafè, for å  ta den tradisjonelle stølsdrifta inn i ei moderne tida. På stølen treffer du budeiene og geitene våre, og kanskje sauer og hestar òg. På vegen opp kjenner du den gode lukta av kokt brim (brunost), akkurat som for hundre år sidan.

www.skjerdal.com


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as