Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Gunleik Mæland, leder i småfeutvalget, og Ole-Petter Berget, medlem i storfeutvalget.

Luke 3 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag er turen kommet til å høre fra et par av utvalgene våre. Småfeutvalget ved utvalgsleder Gunleik Mæland, og storfeutvalget ved utvalgsmedlem Ole-Petter Berget.

Gunleik er 34 år, og bor i Flatdal i Telemark. På gården er det både sau, melkekyr og utegris, i tillegg har de frukt og foredler selv. På julaften er det pinnekjøtt som gjelder.

Gunleik trekker fram godt samspill og felles ideologi som motivasjonsfaktorer for å engasjere seg i NBS. Han anbefaler unge som vi engasjere seg å stille seg til disposisjon for valgnemdene både lokalt, på fylkesnivå og sentralt.

For tiden er den viktigste saken småfeutvalget jobber med jordbruksforhandlingene 2022. Selv om selve forhandlingene ikke er før i april - mai, er jobben allerede begynt. Og hva vil leder av småfeutvalget at vi alle skal vite? At det er mulig å bruke småfekjøtt hele året! Når det ikke er i sesong kan man bruke fryst.

Gunleiks spørsmål i premiekonkurransen vår: Hva heter lederen i valgnemda til Telemark Bonde- og Småbrukarlag? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Norsk mat på norske ressurser. Og norsk kulturlandskap på kjøpet!

Ole-Petter Berget er 63 år, og bor i fjellbygda Skåbu i Nord-Fron kommune. Der driver han med ammeku og sau. På julaften spiser han ribbe.

Ole-Petters motivasjon for å engasjere seg i NBS er at han ønsker bedre vilkår for fjellandbruket, og at han vil jobbe for å øke bruken av utmarka. Utmarka er en kjemperessurs som gjør det mulig å drive landbruk over hele landet.

Når det gjelder unge som vil engasjere seg i NBS mener Ole-Petter at lokallagene må ta ansvar for å gi dem muligheten. Han oppfordrer velgnemdene i lokallagene til å finne unge kandidater de kan få inn i styrene.

Storfeutvalget har for tida mer enn nok å gjøre. Ole-Petter trekker frem hvor viktig det er å verne om beiteretten, som gjør det mulig å bruke utmarka som ressurs. I den forbinidelse må man også verne utmark mot nedbygging, og gå imot nedbygging av utmark selv om den som ønsker å bygge er noen en kjenner. Videre trekker han også fram at NBS må gjøre en bedre jobb for ammekubønder fremover. Både i jordbruksoppgjøret til våren og ellers.

Ole-Petters spørsmål i premiekonkurransen vår: Hvor mange ulike raselag finnes i TYR? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Ammekyr gir en fin mulighet til å utnytte områder som bare kan brukes til beite til å lage mat for folk.

Også i år er det mulig å vinne premier i julekalenderen vår! Det vil være spørsmål i hver luke, antallet vil variere noe. Hvis du vil delta i trekningen av premiene kan du sende svaret til oss i en melding til facebooksiden vår, eller på e-post til ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no, innen klokka 10.00 dagen etter. Hvert riktig svar gir et "lodd" når vi trekker premiene i jula. Det er altså mulig å få flere "lodd" på dager med flere spørsmål.

Årets premier: 

 1. Fribillett for 2 på Akvariet i Bergen
 2. Gavekort som gir 2 billetter til konsert ved Riksscenen i Oslo
 3. Gavekort som gir 2 billetter til konsert ved Riksscenen i Oslo
 4. Gårdsost, hvit ost av geitemelk, fra Skjerdal stølsysteri og kafè

Akvariet i Bergen er Norges største akvarium og en av Bergens største turistattraksjoner for små og store. Visjonen vår er å skape LæreLyst om livet i havet. Man kan lære masse om havet og dyr ved å lese i en bok eller høre om det på skolen, men det er bedre å lære om dyrene når du er tett på og ser ekte fisker og dyr. Akvariet har vært en institusjon i Bergen siden 1960 og er organisert som en stiftelse.

www.akvariet.no


Riksscenen er en nasjonal møteplass for folkemusikk i alle fasetter! Riksscenen speiler hele det rike folkemusikkspekteret i Norge i dag, fra våre egne tradisjonsuttrykk til det flerkulturelle. Våre aktiviteter spenner fra tradisjonell konsertformidling til scenisk nyproduksjon innen både dans og musikk med mer enn 150 konserter og forestillinger i løpet av året. Du finner oss i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka i Oslo.

www.riksscenen.no


På Skjerdal stølsysteri og kafè er du garantert å møte fleire geiter enn turistar. Stølen Leim ligg 400 meter over den vakre Aurlandsfjorden. Her har det vore stølsdrift i mange genererasjonar. I 2010 bygde vi Skjerdal stølsysteri og kafè, for å  ta den tradisjonelle stølsdrifta inn i ei moderne tida. På stølen treffer du budeiene og geitene våre, og kanskje sauer og hestar òg. På vegen opp kjenner du den gode lukta av kokt brim (brunost), akkurat som for hundre år sidan.

www.skjerdal.com


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as