Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Kirsti Winnberg fra klima- og bærekraftutvalget og Jens Erik Furulund fra internasjonalt utvalg.

Luke 5 av Ungdomsutvalgets julekalender 2021

I år ønsker vi i Ungdomsutvalget å bruke julekalenderen vår til å presentere deler av organisasjonen vår, og en del folk som er med å gjøre en innsats for NBS. I dag er turen kommet til å høre fra noen i et par av utvalgene våre: Kirsti Winnberg fra klima- og bærekraftutvalget og Jens Erik Furulund fra internasjonalt utvalg.

Kirsti er 29 år og kommer fra Trondheim, men bor for tiden på Ås der hun er doktogradsstipendiat innen avl og genetikk ved NMBU. På julaften spiser hun ribbe, med masse sprø svor. Gjerne kjøpt fra en lokal bonde.

Kirsti er medlem av NBS fordi det er den organisasjonen som tørr å si ifra om at landbruket går i feil retning. Det må gjøres store endringer for å komme på rett kurs. Hun er stolt av å være med i en ambisiøs organisasjon, og ønsker å bidra til å heve bønders inntekt og status. Hun oppfordrer andre unge til å engasjere seg, selv om det kan virke skummelt. Enten man bidrar på medlemsmøter, skriver leserinnlegg eller diskuterer på facebook.

Klima- og bærekraftutvalget har dessverre ikke vært så aktivt den siste tiden, men det er mer enn nok å ta tak i, og Kirsti håper på mer aktivitet fremover. Saksfeltet er ganske komplekst, men det er viktig av landbruket er på og fremmer de gode løsningene. For å gjøre det må man ha med både fag, politikk og samfunnsoppdrag i regningen. Landbruk har store klimautslipp, men vi kan ikke ofre matproduksjon på klimasakens alter. Vi trenger beitedyr i Norge, og kan ikke kutte den produksjoen. Men vi kan effektivisere når det gjelder utslipp! Så må vi prøve så samfunnsdebatten gjenspeiler kompleksiteten, heller enn å fremstille kua som den store klimasynderen.

Kirstis spørsmål i premiekonkurransen vår: Hvor stor prosentandel av kuas klimagassutslipp slippes ut i form av fis? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Beitedyr på beite. Klimasynder? Kanskje ikke?

Jens Erik er 54 år, og kommer fra Vallset i Stange kommune. Han driver med melk og kjøttproduksjon, og har tidligere drevet med jordbær. Han har alltid spist ribbe og pølse på julaften, selv da han som liten gutt bodde i Tanzania en periode.

Grunnen til at Jens Erik er engasjert i NBS er at han vil det skal lyse hos naboen. Det frister ikke å bli alene om å drive jordbruk i bygda, slik gjeldende politikken har lagt opp til. Han oppfordrer unge til å engasjere seg for å gjøre det mulig å produsere mat på norske ressurser, til en lønn som gjør det levelig. Han minner også om at velferdsordningene er viktige, og verdt å engasjere seg for.

Internasjonalt utvalg jobber først og fremst med matsuverenitet. Matsuverenitet vil si at det ikke er store selskaper som bestemmer over maten, men folket, at flok har tilgang til sunn mat basert på bærekraftige ressurser, og at det er mulig å bruke de politiske virkemidlene som trengs for å sikre mat til egen befolkning, uten at man fratar andre den samme muligheten. Videre jobber internasjonalt utvalg for at det skal være mulig å være liten i matproduksjon, da de mener at den stadige industrialiseringen av matproduksjon globalt sett ikke er tjenelig. Jordbruk og matproduksjon er såpass viktig for folk, at bonde faktisk er verdens viktigste yrke. Da må bønder over hele verden få skikkelig betalt for den jobben de gjør.

Jens Eriks spørsmål i premiekonkurransen vår: Hva er den viktigste eksportvaren bønder i Tanzania produserer? Mer informasjon om hvordan du kan svare og hva du kan vinne lenger ned.

Her er medlemmer av NBS på seminar i Spania, sammen med bønder fra Spania, Italia, Frankrike, Bulgaria og Belgia.

Også i år er det mulig å vinne premier i julekalenderen vår! Det vil være spørsmål i hver luke, antallet vil variere noe. Hvis du vil delta i trekningen av premiene kan du sende svaret til oss i en melding til facebooksiden vår, eller på e-post til ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no, innen klokka 10.00 dagen etter. Hvert riktig svar gir et "lodd" når vi trekker premiene i jula. Det er altså mulig å få flere "lodd" på dager med flere spørsmål.

Årets premier: 

 1. Fribillett for 2 på Akvariet i Bergen
 2. Gavekort som gir 2 billetter til konsert ved Riksscenen i Oslo
 3. Gavekort som gir 2 billetter til konsert ved Riksscenen i Oslo
 4. Gårdsost, hvit ost av geitemelk, fra Skjerdal stølsysteri og kafè

Akvariet i Bergen er Norges største akvarium og en av Bergens største turistattraksjoner for små og store. Visjonen vår er å skape LæreLyst om livet i havet. Man kan lære masse om havet og dyr ved å lese i en bok eller høre om det på skolen, men det er bedre å lære om dyrene når du er tett på og ser ekte fisker og dyr. Akvariet har vært en institusjon i Bergen siden 1960 og er organisert som en stiftelse.

www.akvariet.no


Riksscenen er en nasjonal møteplass for folkemusikk i alle fasetter! Riksscenen speiler hele det rike folkemusikkspekteret i Norge i dag, fra våre egne tradisjonsuttrykk til det flerkulturelle. Våre aktiviteter spenner fra tradisjonell konsertformidling til scenisk nyproduksjon innen både dans og musikk med mer enn 150 konserter og forestillinger i løpet av året. Du finner oss i Schous kulturbryggeri på Grünerløkka i Oslo.

www.riksscenen.no


På Skjerdal stølsysteri og kafè er du garantert å møte fleire geiter enn turistar. Stølen Leim ligg 400 meter over den vakre Aurlandsfjorden. Her har det vore stølsdrift i mange genererasjonar. I 2010 bygde vi Skjerdal stølsysteri og kafè, for å  ta den tradisjonelle stølsdrifta inn i ei moderne tida. På stølen treffer du budeiene og geitene våre, og kanskje sauer og hestar òg. På vegen opp kjenner du den gode lukta av kokt brim (brunost), akkurat som for hundre år sidan.

www.skjerdal.com


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as