Ungdomsutvalget

UU's forside          Om oss          Kontakt oss

Digital påskefest med Ungdomsutvalget

Ungdomsutvalget inviterer alle mellom 15 og 35 til digital påskefest onsdag 31.03.21 klokka 19.00.

Det blir quiz, konkurranser og annet gøy!

«Festen» blir på teams. Det er mulig å delta som lag eller enkeltperson. Hvis dere vil delta som lag må dere ha en måte å kommunisere dere imellom underveis. Hvis du ikke har noen å danne lag med, men vil være på et lag, si fra, så skal vi se om vi finner et lag til deg!

Ellers er det bare å skaffe den serveringen du vil ha selv, og logge deg på til tiden. Meld deg på alene eller med et lag, påmelding og spørsmål til ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no med navn, alder og lagnavn.

VELKOMMEN!


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as