Uttalelser fra fylkesledermøte i Norsk Bonde og Småbrukarlag 19 mars 2020

Jordbruket i krevende tider!

Norge og resten av verden er inne i en krisetid. Koronapandemien vil prege verden i lang tid, også etter at sykdomsutbruddet har gått over.

Fylkesledermøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter, solidarisk, opp om tiltakene som er satt i verk for å begrense og bekjempe sykdommen.

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre ordinære jordbruksforhandlinger i denne ekstraordinære situasjonen.
Fylkesledermøtet ønsker trygghet for produksjon og forsyning av norskprodusert mat, det vil derfor være behov for risikodempende tiltak i den situasjon vi er i nå. Vi mener at det må være stor aktpågivenhet for situasjoner og utfordringer som kan oppstå i årets vekstsesong, og at det vises vilje til å finne løsninger på utfordringer som kommer. Vi har ikke en matprodusent å miste!
Det er likevel viktig å presisere at matproduksjonen i landet vårt nå bærer preg av mange år med for trange rammevilkår. Tallmaterialet viser at norske bønder har en årsverksinntekt som er under halvparten av gjennomsnittet i samfunnet. Politikken har ført til at næringen sliter med overproduksjon i flere viktige produksjoner, svak rekruttering og en kraftig reduksjon i kornproduksjonen.
Samtidig står næringa foran store utfordringer og investeringer knytta til klimakrise og ombyggingskrav i forbindelse med endra krav til driftsbygninger.
Norsk Bonde og Småbrukarlag oppfordrer til at det blir satt i gang et arbeid for å komme frem til en forpliktende plan for å løfte inntektene i landbruket opp på gjennomsnittsnivå innen fem år.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as