Uttalelse fra landsmøtet om kommune– og regionreformen

Kommune- og regionreformen har vært lite debattert fra landbrukets ståsted. Dette bekymrer Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Demokratiske prosesser er ulikt håndtert i de forskjellige fylkene, men dette er i prinsippet en sentraliseringsreform som bør uroe landbruket.

Regionreformen vil være dramatisk for landbrukets mulighet for medvirkning når virkemidler og utviklingslinjer skal formes dersom regionene blir for store vil tilrettelagte virkemidler ha mindre mulighet til å bli tilpasset regionens behov. Organisasjonenes deltakelse vil bli sterkt utfordret om avstanden til regionsentra blir så store som skissert.

Landsmøtet ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag bidra med en tydelig stemme i debatten.
Regionreformen må ikke skape større regioner enn at vi kan medvirke til en politikk som sikrer et aktivt og bærekraftig landbruk over hele landet.

Vedtak:
Landsmøtet støtter uttalelsen


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as