Uttalelse fra landsmøtet om kommune– og regionreformen

Kommune- og regionreformen har vært lite debattert fra landbrukets ståsted. Dette bekymrer Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Demokratiske prosesser er ulikt håndtert i de forskjellige fylkene, men dette er i prinsippet en sentraliseringsreform som bør uroe landbruket.

Regionreformen vil være dramatisk for landbrukets mulighet for medvirkning når virkemidler og utviklingslinjer skal formes dersom regionene blir for store vil tilrettelagte virkemidler ha mindre mulighet til å bli tilpasset regionens behov. Organisasjonenes deltakelse vil bli sterkt utfordret om avstanden til regionsentra blir så store som skissert.

Landsmøtet ber Norsk Bonde- og Småbrukarlag bidra med en tydelig stemme i debatten.
Regionreformen må ikke skape større regioner enn at vi kan medvirke til en politikk som sikrer et aktivt og bærekraftig landbruk over hele landet.

Vedtak:
Landsmøtet støtter uttalelsen


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as