Uttalelse fra styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har registrert at det er oppstått usikkerhet i media omkring hva som er lagets politikk. Derfor kommer styret i NBS med denne presiseringen. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk nøytral og ubunden næringspolitisk organisasjon. 

Før valget gjorde NBS en sammenligning av en rekke temaer i alle partienes programmer, som stod på trykk i Bonde og Småbruker nr. 7/21. Det ble i tillegg laget en rangering av partiene som ble delt i sosiale medier. Denne var basert på hvor godt de ulike partiene gjorde på seks utvalgte temaer. Vi har i ettertid sett at det er krevende å gi et riktig bilde av helheten gjennom en slik forenklet rangering. Rangering av politiske partiers partiprogrammer vil derfor ikke bli gjentatt.

NBS mener at landbruket har et grunnleggende forvalteransvar for å holde dyrka jord i hevd. Dette gjelder også dyrket myr. Myr skal ikke tilbakeføres til udyrket tilstand, men være grunnlag for selvforsyning. 

NBS mener at kjøttforbruket i Norge skal være norsk kjøtt produsert på norske grasressurser og annet fôr som ikke kan benyttes til menneskemat. Produksjonen skal være tilpasset det norske ressursgrunnlaget og det volumet den norske befolkning ønsker. Reduksjon av norsk kjøttproduksjon er ikke et klimatiltak som er ønsket av NBS. 

 

Styret i Norsk Bonde og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as