Valgnemndas innstilling til nytt styre, ordførerskap og utvalg

Valgnemnda har avlevert endelig innstilling til valg på landsmøtevalgte tillitsverv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Her finner du oversikt over innstillingen og CVer for kandidatene.

/share/mime/48/pdf.png CV for kandidater til verv
(innstilte-til-styreverv-nbs.pdf, 243kB)

Valgnemndas innstilling:

Styret

Leder:
Kjersti Hoff, Hedmark Gjenvalg – for ett år

Styremedlemmer:
Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane Ikke på valg
Kjell Erik Brandstadmoen, Oppland Ikke på valg
Kathrine Kinn, Telemark Ikke på valg

Øvrige styremedlemmer:
Ann Guro Hansen, Nordland Ny – for to år, ønskes av et flertall i nemnda
Randi Karlstrøm, Finnmark Gjenvalg for to år, ønskes av et mindretall i nemnda

Sander Solheim, Sogn og Fjordane Ny – for to år, ønskes av et flertall i nemnda
Ola Fiskvik, Nord-Trøndelag Ny – for to år, ønskes av et mindretall i nemnda

Kristoffer Fodnes, Oppland Ny – for to år

Politisk nestleder:
Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane Gjenvalg – for ett år

Organisatorisk nestleder:
Kristoffer Fodnes, Oppland Ny – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år):

1. Ståle Støen, Hedmark Gjenvalg
2. Vegard Vigdenes, Nord-Trøndelag - Ny
3. Ola Fiskvik, Nord-Trøndelag - Ny
4. Irene Dalland, Hordaland - Gjenvalg
5. Stig Arild Helgesen, Rogaland - Ny

Ordførerskapet

Ordfører:
Ole Tvete Muriteigen, Oppland Gjenvalg – for ett år

Varaordfører:
Astrid Tove Olsen, Nordland Ny – for ett år

Kvinneutvalget

Leder:
Ingeborg Tangerås, Nordland Ny – for ett år

Øvrige medlemmer:
Gry Løberg, Buskerud - Ny – for to år
Yvonne Tonnaer Christensen, Oppland - Ikke på valg
Britt Martinussen, Troms Ikke på valg

Varamedlem (for 1 år):
Guro Villand, Buskerud - Ny – for ett år

Ungdomsutvalget

Leder:
Åshild Charlotte Monsø, Nord-Trøndelag Gjenvalg – for ett år

Øvrige medlemmer:
Gerbrand Vink, Nordland Gjenvalg – for to år
Nora Mathilde Ragnhildsdatter Fjellkåsa, Telemark Ny – for to år

Jon Ivar Tofte, Oppland - Ikke på valg
Linn Beathe Esborg, Telemark - Ikke på valg


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Forside
(bogsnr421_forside.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Leder
(bogsnr421_leder.pdf, 109kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_AP nærmere NBS
(bogsnr421_ap-narmere-nbs-frp-svarer.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Bonden, småbrukeren og landarbeidere sin kamp
(bogsnr421_bonden-smabrukeren-og-landarbeidere-sin-kamp.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Faglaga vil styrke norsk jordbruk
(bogsnr421_faglaga-vil-styrke-norsk-jordbrukpdf.pdf, 318kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Knapt halvparten fra staten
(bogsnr421_knapt-halvparten-fra-staten.pdf, 546kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.4 2021_Grisen vinner
(bogsnr421_griden-vinner.pdf, 2MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as