Veksthusnæringa får kompensasjon

Veksthusnæringa får delvis kompensasjon for økte strømkostnaderOrdningen vil være søknadsbasert og gjelde fra desember 2021 til og med mars 2022.   

- Jeg er svært glad for at veksthusnæringa får noe kompensasjon for den økende strømprisen nå og at dette ble klart før vi går inn i jula. Det gir mer forutsigbarhet, noe som kan sikre mer norske grønnsaker og blomster, sier leder Kjersti Hoff.  

Etter et møte med Norsk Gartnerforbund, tok Norsk Bonde- og Småbrukarlag initiativ til en kompensasjonsordning for veksthusnæringa. Vi kontaktet statsråd Sandra Borch for å finne løsninger på den alvorlige krisa. 10. desember sendte vi sammen med Norges Bondelag brev til statsråden hvor vi ba om en søknadsbasert støtteordning for å avlaste en næring med store likviditetsutfordringer grunnet de eskalerende strømprisene. 17. desember ble det klart at veksthusnæringa får delvis kompensasjon.  

«Veksthusprodusentene kan gjennom ordningen søke Landbruksdirektoratet om en delvis kompensasjon for merkostnader til elektrisk kraft på 50 prosent over 70 øre/kWh (ekskl.mva)» skriver regjeringen i en pressemelding. 

- Vi er godt fornøyde med regjeringens raske og løsningsorienterte tilnærming i denne saken, sier Hoff. 

 

Strømpakke gjelder også bønder 

Det var knyttet usikkerhet til om strømpakken for husholdninger ville gjelde bønder som hadde sin strøm registrert på organisasjonsnummeret. Landbruks- og matdepartementet har nå avklart at strømpakken også vil gjelde husholdningsdelen på gårdsbruk.  

- Det er veldig bra at regjeringen sammen med SV har sikret flertall slik at jordbruket også får kompensasjon for sin husholdningsdel på lik linje med andre i landet vårt. Det skulle bare mangle, sier Hoff. 


Velg ditt fylkeslag

Jordbruksforhandlingene 2022

Les mer om jordbruksoppgjøret og last ned studieheftet til årets forhandlinger.

Jordbruksforhandlingene 2022 - les hele saken

/share/mime/48/pdf.png Studiehefte 2022
(studiehefte-jf2022.v2.pdf, 3MB)

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as