Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på. 

Som så mye annet i 2020, måtte landsmøtet gjennomføres digitalt. Det er med stor glede vi nå inviterer til Landsmøte 2021 på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport ved Gardermoen utenfor Oslo, 30.-31. oktober. Tradisjonen tro vil det i tillegg gjennomføres en rekke seminarer fredag 29. oktober, samt ungdomsseminar 28. og 29. oktober. Se vedlagt program for mer informasjon. 

Landsmøtet er NBS sitt øverste organ. Her debatteres og vedtas ny politikk for det kommende året og det velges nye representanter til styret, kvinneutvalget og ungdomsutvalgetLandsmøtet er også en viktig faglig og sosial møteplass for medlemmer og andre

I år vil vi rette fokuset mot norsk landbruk i 2030. Hvor mange bruk er i drift? Hvor stort er det totale jordbruksarealet og kornarealet? Har vi greid å øke bruken av utmarka? Hva må til for at vi skal ha en bærekraftig matproduksjon og et norsk jordbruk som tar i bruk alle våre ressurser over hele landet? 

 

Hvem kan delta på landsmøtet? 

 • Alle lokallag i NBS kan sende én utsending per 50 påbegynte medlemmer. 

 • Alle fylkeslag kan sende én representant under 35 år. 

 • Alle medlemmer i NBS har mulighet til å delta på landsmøtet som observatør. Observatører har ikke stemmerett. 

 

Påmelding er bindende. Siste frist for påmelding er 18. oktober.  


Priser for overnatting og dagpakke:

Helpensjon pr. pers/dag i enkeltrom kr. 1561,-
Helpensjon pr. pers/dag i dobbeltrom kr. 1261,-
Dagpakke pr. person pr. dag kr. 615,-

Det er lokallagene som har ansvaret for å dekke utsendingenes kostnader med reise og opphold. For ungdomsrepresentantene er det fylkeslaget som skal dekke kostnadene. I de aller fleste tilfeller vil dette bli ordnet slik at den enkelte utsending legger ut for reise- og oppholdskostnader og deretter sender regning til lokallaget (eller fylkeslaget dersom du er ungdomsrepresentant) etter landsmøtet. Ta kontakt med ditt lokal- eller fylkeslag for spørsmål om dette.

NBS praktiserer også reiseutjamning. Det skal ikke være dyrere å delta på Landsmøtet om man bor i Finnmark enn i Oslo. Eget skjema for tilbakebetaling for reiseutjamning kommer. 


Spørsmål kan rettes til medlems- og organisasjonskonsulent Cathrine Engelstad: cathrine@smabrukarlaget.no eller 90 41 33 76 

 

Viktige frister 

1. oktober: Frist for å sende inn forslag til landsmøtet (frist for lovendringer og endringer i prinsipprogram var 31. august)

18. oktober: Påmeldingsfrist til landsmøtet 

30. oktober (klokkeslett kommer): Frist for å sende inn forslag til uttalelser fra landsmøtet 


Nettsaken oppdateres løpende med mer informasjon. 

/share/mime/48/pdf.png Invitasjon og program - Landsmøte 2021
(landsmote-2021-invitasjon-per-6.9-1-.pdf, 4MB)


Velg ditt fylkeslag

Velkommen til Landsmøte 2021!

NBS inviterer til Landsmøte 2021 ved Gardermoen utenfor Oslo 30.-31.oktober. Her kan du lese mer og melde deg på.

Velkommen til Landsmøte 2021! - les hele saken

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bs_medieplan_2021.pdf, 304kB)

/share/mime/48/pdf.png Aksjonerte for norsk mat og levende bygder s.3
(bosm6-0207-03.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Arrangerer kulturdugnad for norsk mat s.4
(bosm6-0207-04.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag gir ikke opp inntektskravet s.5
(bosm6-0207-05.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Opprop for norsk mat og levende bygder s.7
(bosm6-0207-07.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (8)
(bosm6-0207-08.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Til kamp mot jordbrukspolitikken s.8-9 (9)
(bosm6-0207-09.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png 128 ungdommer klare for Grønt Spatak s.14
(bosm6-0207-14.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Unik alliansebygging siden 1993 s.15
(bosm6-0207-15.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Norsk Bonde- og Småbrukarlag har fått støtte til nytt REKO-prosjekt s.19
(bosm6-0207-19.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Om makt s.23
(bosm6-0207-23.pdf, 522kB)

/share/mime/48/pdf.png Krossensilering av korn s.24
(bosm6-0207-24.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as