Vi lager ny strategi mot 2025

På landsmøtet i høst skal Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedta en strategi fram mot 2025. Nå ønsker vi innspill til arbeidet!

Strategien skal være et overordnet og kort dokument som tydelig viser retning for årene som kommer, og legge føringer for veivalg og prioriteringer i organisasjonen. Den skal synliggjøre hvem Norsk Bonde- og Småbrukarlag er, hvilke saker vi skal arbeide med i årene som kommer, og hvilke mål som skal settes for dette arbeidet. Strategien vil bygge på lovene våre, prinsipprogrammet og politisk plattform.

12. juni sendte vi ut et skriv til fylkes- og lokallagsledere med mer info om prosessen og en del spørsmål vi ønsker innspill på.

Vi oppfordrer alle lokallag til å besvare spørsmålene i et styremøte eller invitere medlemmer til en hyggelig ettermiddag eller kveld. Fristen for å sende inn innspill er 1. juli.

Det er organisasjonsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag som har ansvaret for arbeidet med strategi. Ta kontakt med Ketil Jørstad (buskerud@smabrukarlaget.no) dersom du ønsker å bidra med innspill, men ikke har fått tilsendt brevet om strategiarbeid.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as