Kjersti Hoff vil tilbake til å forhandle om inneværende år. Hun ønsker i tillegg to årlige utbetalinger. Her fra jordbruksforhandlingene i 2020. Foto: Vilde Haarsaker

Vi må forhandle om inneværende år

Sandra Borch har lovet en ekstra utbetaling til norske bønder i 2022. – Nå må vi tilbake til å forhandle om inneværende år, sier Kjersti Hoff.

Landbruks- og matminister Sandra Borch har lovet jordbruket kostnadskompensasjon for økte kostnader på innsatsmidler for 2021/22, og at dette skal komme gjennom en ekstra utbetaling til bøndene i år.

Ønsker ekstra søknadsrunde i august

- Vi mener at denne utbetalingen må baseres på en ekstra søknadsrunde i 2022. Dette må skje tidligere enn den ordinære søknadsfristen 15. oktober, for å kunne betale ut kompensasjonen i 2022, og ikke vente til ordinær utbetaling av produksjonstilskudd i februar 2023. Vi foreslår en ekstra søknadsfrist 1. august 2022, med utbetaling 1. oktober, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

En slik avklaring i årets jordbruksoppgjør vil gi bonden sikkerhet for å få kreditt hos bank og vareleverandører. Med en ekstra søknadsrunde i august vil også bønder som har sin første produksjonssesong i 2022 få utbetalt kompensasjon.

Tilbake til å forhandle om inneværende år

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at en samtidig bør se på muligheten for å gå tilbake til å forhandle om inneværende år, slik det var tidligere.

- Med dagens system vil vi i årets jordbruksforhandlinger forhandle om inntektsmulighet for bonden i 2023. Det innebærer at vi må gjøre en rekke antakelser om utvikling i priser på innsatsfaktorer. Også i normale år har disse prognosene stor usikkerhet. Slik situasjonen i verden er nå, er det nærmest umulig å spå kostnadsutviklingen i 2023. Vi vet ikke hvor lenge denne usikre situasjonen vil vare, og derfor mener vi det nødvendig å nå gå tilbake til å forhandle om inneværende år. Det er dessuten dette som er vanlig i andre sektorer, sier Hoff.

To utbetalinger av produksjonstilskudd

Videre ser Hoff for seg at ordningen med to utbetalinger av produksjonstilskudd i året blir permanent.

- Dette er noe mange bønder har ønsket seg tilbake til. Det gir bedre likviditet gjennom driftsåret, sier Hoff.

Hun ser for seg at 2022 vil bli et overgangsår til nytt system. Fra og med 2023 vil det være to søknadsfrister (1.8 og 31.12) og to utbetalinger (1.10 og 1.3).

- Systemet vi skisserer vil også legge til rette for at tetting av inntektsgapet kan starte allerede inneværende år. Det vil gi svært gode signaler til norske bønder om en regjering som følger opp det de har sagt og jobber for jordbruket og norsk matsikkerhet, avslutter Hoff.

Oppsummert vil utbetaling av produksjonstilskudd i årene 2021 til 2024 forløpe på følgende måte (se pdf):

/share/mime/48/pdf.png Slik vil utbetaling av produksjonstilskudd i årene 2021-2024 forløpe
(oppsummert-vil-utbetaling-av-produksjonstilskudd-i-arene-2021-til-2024-forlope-pa-folgende-mate.pdf, 79kB)


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
Sentralbordet er bemannet mellom 09.00 og 15.30. 

E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

 

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2020-21
(arsmelding-2020-2021-korrekt-lav-opplosning.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Utgivelsesplan Bonde og Småbruker 2022
(bs_medieplan_2022.pdf, 145kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker nr.8/21
(bonde-og-smabruker-nr.8-lav-opplosning.pdf, 16MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as