Vi må sikre nok arbeidskraft til landbruket

Fylkesledermøtet i NBS ønsker at ansvarlige myndigheter legger langsiktige planer for å øke andelen norsk arbeidskraft i landbruket. På kort sikt er det viktig å sikre årets produksjon. Vi vil derfor be om at Landbruksministeren, så snart som mulig, kommer med klare og konkrete tiltak for å sikre de produsentene som trenger det, nok arbeidskraft.

Koronapandemien har vist oss hvor avhengig deler av norsk matproduksjon er av arbeidskraft fra utlandet.

Spesielt innen frukt- og grøntproduksjonene er arbeidskraftbehovet stort i sesongene. En sesong i frukthagene starter før skolene er avslutta for sommeren, og varer ofte til ut i oktober alt etter produksjoner og plassering på kartet.

Fylkesledermøte i Norsk Bonde og Småbrukarlag mener det er vanskelig å forstå den høye andelen utenlandsk arbeidskraft samtidig med en høy arbeidsledighet for ungdom.

Vi ønsker at ansvarlige myndigheter legger langsiktige planer for å øke andelen norsk arbeidskraft i landbruket.

Fylkesledermøtet viser til at det bl.a. i Vestland fylke er gode bo- og arbeidsforhold med ordna lønn og forsikringer. Lønn på et fruktlager ligger godt over tarifflønn for jordbruket, mens det ute på gardsbrukene er tarifflønn som gjelder.

Fylkesledermøtet vil også påpeke at det nå, på kort sikt, er viktig å sikre årets produksjon. Vi vil derfor be om at Landbruksministeren, så snart som mulig, kommer med klare og konkrete tiltak for å sikre de produsentene som trenger det, nok arbeidskraft. Så langt det er mulig må det beskrives hvilke krav mht covid test, vaksiner og karantene som gjelder. Krav om fagbrev på områder hvor det ikke finnes fagbrev i Norge skal ikke være grunn til å avvise arbeidstakere ved grensen.

På lenger sikt må det legges til rette for at norsk ungdom kan delta i dette arbeidet, både for å øke sysselsettingen av arbeidere i jordbruket som bor i Norge i et beredskapsperspektiv.

For mer info:

Leder Kjersti Hoff                                             971 20 960

Fung. ordfører Astrid Tove Olsen                          952 79 775

Generalsekretær Anders Nordstad                       482 04 755


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as