Vi ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Jula nærmer seg og 2020 er raskt forbi. Ett år vi vel aldri vil glemme, ett år hvor naturen tok oss igjen. Befolkningen har kanskje fått større respekt og forståelse av trygg og stabil matproduksjon. Vi håper det!

Det er mange yrkesgrupper som i år er definert som samfunnskritiske, men de er ikke langt fra lønnsledende i samfunnet!

2020 har vist at vi kan endre oss hvis vi oppfatter at vi må, stortinget kan innføre drastiske tiltak. Dette er viktig lærdom på veien ut av covid 19 tiltakene. Norge har forpliktet seg til å levere på Parisavtalen og FNs bærekraftmål. NBS sin politikk bygger på bærekraft « Norsk mat i et evighetsperspektiv». Politikken vi kjemper for er bærekraft i praksis, bygget nedenfra og opp. Den bygger på mangfold og mangesysleri og bruk av ressursene vi har rundt oss nettopp med tanke på levende bygder og beredskap. Vi har sendt mange forslag til regjering og storting i løpet av året på det. Vi håper tida er inne for å stoppe nedgangen i antall gårdsbruk slik at de fortsatt kan utgjøre basisen for gode bygdesamfunn, og for å basere husdyrproduksjonen på mer gras og beite til drøvtyggerne, og mer produksjon av mat rett til folk der jorda er egna til det. Bærekraft handler om sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Det betyr at rammebetingelsene må sikre lønnsomhet i den produksjonen som er sosialt og miljømessig bærekraftig.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as