Vi søker ny generalsekretær

Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker generalsekretær i 100 % stilling ved vårt hovedkontor i Akersgata i Oslo fra januar 2021. Søknadsfristen er 4. september.

Vi ser etter deg som brenner for familiejordbruk og levende distrikter og ønsker å arbeide i en organisasjon med store påvirkningsmuligheter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag deltar i de årlige jordbruksforhandlingene og har som avtalepart plass i en rekke styrer, råd og utvalg. Som generalsekretær vil du ha en sentral rolle som faglig og politisk rådgiver i en organisasjon som arbeider aktivt for rammevilkårene for norsk jordbruk.

Generalsekretæren har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, i tråd med styrets beslutninger. Sekretariatet i Oslo har om lag 10 medarbeidere.

Generalsekretæren samarbeider tett med styreleder, assisterende generalsekretær og tillitsvalgte. Han/hun representerer ofte organisasjonen i møter med offentlig forvaltning og politikere, ofte sammen med styreleder.

Vi ønsker en generalsekretær som:

 • Har god kunnskap om norsk landbruk og landbrukspolitikk, god samfunns- og rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser
 • Har erfaring med eller interesse for personalledelse, organisasjonsutvikling og økonomistyring
 • Har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner og god tallforståelse
 • Deler Norsk Bonde- og Småbrukarlags verdisyn
 • Har evne til å håndtere mange komplekse saksfelt samtidig
 • Har høyere utdanning innen landbruksfag og/eller relevant økonomi- og samfunnsvitenskap

Vi tilbyr en svært variert, meningsfull og utfordrende arbeidshverdag. Vi har et godt arbeidsmiljø med gode kolleger og stor takhøyde. Lønn etter avtale.

 

For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Kjersti Hoff, tlf. 971 20 960 eller Olaf Godli, tlf. 975 46 142

Søknadsfrist 4. september 2020.

Merk søknaden med «Generalsekretær» og send til post@smabrukarlaget.no

 

Om Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget og mot regjeringen. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk nøytralt og ubundne.

Mangfoldig matproduksjon i hele landet, bondeeide samvirker, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap og bygder er viktige saker for organisasjonen. Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har om lag 6 500 medlemmer, fylkes- og lokallag i alle fylker og hovedkontor i Oslo.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as