Vilde Haarsaker ny assisterende generalsekretær i NBS

Vilde Haarsaker er ansatt som ny assisterende generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Hun tiltrer stillingen 6. april.
–Jeg ser fram til å hoppe rett inn i oppkjøringen til årets jordbruksforhandlinger, og er ydmyk over å bli vist denne tilliten, sier Haarsaker.

Hun kommer fra stilling som prosjektleder i AgriAnalyse der hovedfokus har vært utredninger om klima og bærekraft i jordbruket. Før dette jobbet hun fire år i klimaavdelinga i Miljødirektoratet, hovedsakelig med analyser av transportsektoren. Haarsaker er utdannet sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi fra NTNU i 2013, og jobbet et år offshore etter endt utdanning.

– En viktig sak framover i klimadebatten er å få etablert en bedre forståelse i samfunnet av at matproduksjon må diskuteres med utgangspunkt i et helhetlig bærekraftperspektiv. Det innebærer både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Norsk jordbruk svarer veldig godt på mange av disse punktene. Vi må vise at den store verktøykassa vi har av landbrukspolitiske virkemidler er egnet til å løse de resterende utfordringene – som for eksempel å få opp grasandelen i drøvtyggernes fôrseddel, sier Vilde Haarsaker.

Jeg er veldig glad for å få Vilde inn hos oss. Nettopp hennes arbeid og kompetanse på beitebruk, klima og bærekraft er viktig i vårt videre arbeid, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

Vilde Haarsaker overtar stillingen etter John Petter Løvstad, som har vært assisterende generalsekretær siden 1989 og går av med pensjon i februar neste år.
• Jeg er veldig glad for å få så lang overlapp med John Petter, for her er det mildt sagt mye erfaring som skal overføres, avslutter Vilde

Vedlagt bilde av Vilde Haarsaker

For mer info:
Kjersti Hoff 97120960
Olaf Godli 97546142
Vilde Haarsaker 47668984

 


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as