WWF tapte på alle punkter i en enstemmig dom i Høyesterett

Leder i rovviltutvalget i NBS, Ståle Støen ser på dommen som en historisk avklaring på mange års harde stridigheter om innholdet i norsk ulveforvaltning. Vi kan vise til Stortingets basketak med miljøminister Vidar Helgesen våren 2017 og tre demonstrasjoner/fakkeltog i Oslo med opptil 10 000 deltagere. NBS ser fram til at Høyesterett sin dom blir lagt til grunn, også i det offentlige ordskifte.

Staten med USS (100 utmarkskommuner) m fl som partshjelpere fikk medhold i at lisensfellingen i 2017/2018 av ulv i Julussdalen og Osdalen i Hedmark og 12 ulver utafor ulvesona var lovlig. Høyesterett sa ja til forvaltning av ulv, men nei takk til å bli forvaltningsorgan for ulv i Norge.

Påstanden om at Rødlista for arter skulle ha avgjørende og bindende betydning for forvaltninga av ulv ble avvist av Høyesterett. Høyesterett slo også fast at det er Stortingets bestandsmål som er førende for rovviltnemndenes og departementets løpende ulveforvaltning.

WWF nådde heller ikke fram med påstanden om Norges påståtte forpliktelser ihht Bernkonvensjonen. Høyesterett avviste også oppfatningen  om en avgrensa norsk ulvebestand. Ståle Støen ser fram til at miljøministeren fra Venstre og verneorganisasjonene i framtida demper betydningen av Bernkonvensjonen for norsk rovviltforvaltning. 

Heller ikke i Naturmangfoldloven var det noe hjelp å finne. Lagmannsretten mente departementets lovforståelse av § 18 (1) c var feil, mens høyestrett mente det var lagmannsretten som tok feil, og slik ble det!

NBS vil takke USS og andre partshjelpere for innsatsen. Det var et særs viktig strategisk grep og hjelpe staten med det beste landet kan fremvise av juridisk ekspertise på området


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as