Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Flyer åpent møte hotell Hadeland 17.3.

Åpent landbrukspolitisk møte 17.mars på Hadeland

Har vi god nok beredskap? Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida? Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde
Hva befinner seg under føttene våre? Dag Jørund Lønning 
Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk. Per Olaf Lundteigen
Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS 
Påmelding til oppland@smabrukarlaget.no

Det skjer på Hotell Hadeland 17.3. fra kl. 11.00 - 16. 00. Påmelding og beskjed om lunsj er nødvendig hvis du ønsker å kjøpe lunsj og/eller kaffe. 

Fullt program:

10.50   Åpning

Leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag, Svenn Arne Lie ønsker velkommen

11.00   Velkommen til Gran

11.15   Har vi god nok beredskap? Hvordan ser trusselbildet ut nå og i framtida?

            Tidligere forsvarsjef, Harald Sunde

11.45   Kort pause/beinstrekk

12.00   Den viktige jorda v/ Dag Jørund Lønning

            Hva befinner seg under føttene våre?

 13.00   Jord som næring – behovet for en ny landbrukspolitikk? Stortingsrepresentant             for SP fra  Buskerud, Per Olaf Lundteigen

13.30   Spørsmål og debatt

14.00   Lunsj

15.00   Hva vil vi – hva gjør vi? Elin Bergerud, politisk nestleder i NBS

15.30   Oppsummering v/ Kjell Erik Brandstadmoen, styremedlem i NBS

15.45   Det åpne møtet er over. 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as