Oppland Bonde- og Småbrukarlag

kalver på beite Foto: Annette Jørstad

Beredskap for landbruket i Nord-Fron

Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag har tatt initiativ til beredskapsplan for landbruket i kommunen. 

I kommunen har alle faglaga gått sammen om ei frivillig beredskapsgruppe som skal bistå bønder i vanskelige situasjoner. Leder for denne gruppa vart 13.mars med på møte sammen med landbrukskontor, dyrlege og avløser- kontoret i eit forsøk på å kunne handtere ei eventuell krise for bøndene i kommunen.

NFBS kom med forslag om at avløsere som var godt vandt med mjølking kun skulle konsentrere seg om dette. Når det gjaldt sau og spesielt lamminga foreslo vi ein dugnad, spørre folk som tidligere hadde hatt sau om dei var villige til å bidra. På kort tid sa 16 tidligere sau- bønder ja til å delta til det beste for næringa. Dette er kjempebra, stor takk alle som bidrar til det beste for landbruket i Nord-Fron.

Ole-Petter Berget - leder i Nord-Fron Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as