Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Husdyr, bær og grønnsaker

Felleskonferanse og fylkesårsmøte

Både Oppland, Hedmark og Buskerud BS består etter fylkessammenslåingene til Innlandet og Viken. Derfor avholder vi som tidligere felleskonferanse og separate fylkesårsmøter. Sted: Høsbjør i Ringsaker. Dato: 14. og 15. mars. Arrangør felleskonferansen: Hedmark Bonde- og Småbrukarlag. 

Innkalling til lokallagene sendes ut digitalt 10.1.20. Påmelding og innsending av forslag, frist: 15. februar.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as