Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Deltakere felleskonferansen 9.3.19 Foto: Annette Jørstad

Vel blåst fellessamling og fylkesårsmøte

Gjenvalg på fylkesstyre, gode foredrag og gode debatter, oppsummerer årets fellessamling og fylkesårsmøte.

Årets fellessamling mellom Oppland, Hedmark og Buskerud BS gikk av stabelen på Tyrifjord Hotell i Vikersund. Buskerud var årets vertskap. Programmet for fellessamlingen hadde hovedfokus på erstatning og utnyttelse av fòr når ekstemvær ødelegger fòr, planter og beite. Det var derfor satt sammen et program hvor det ble sett på ulike forsøk med bruk av flis i fòret, dyrking av osp og et lengre fordrag om når enga svikter - hvordan forberede seg på tørke eller bløte. 

Fylkessekretær i Buskerud BS, Ketil Jørstad ønsket utsendinger, gjester og deltakere velkommen på vegne av Buskerud BS. Deretter ønsket ordfører i Modum kommune, Ståle Versland velkommen med en orientering om næring og utvikling i kommunen. Før foredrag og debatter ble det et kort kulturinnslag med Terje Espenes som bergtok forsamlingen med sang og gitar. 

Aslak Botten, Norsk landbruksrådgiving

 Aslak Botten, Norsk landbruksrådgiving

 

 

 

 

 

 

Terje Espenes

Terje Aspenes med kulturelt innslag

Det åpne møtet ble lukket på ettermiddagen og behandling av innsendte forslag og uttalelser tok resten av lørdagens møte med videreføring av behandlingen søndag morgen. Trond Klaape, fylkesleder i OBS, holdt deretter er viktig foredrag om bondens psykiske helse. Hvordan forholder naboer og bekjente seg til en bonde som de antar har et psykisk problem. Deltakerne ble utfordret i et framlagt case på hva de burde/kunne gjøre når en nabo viser tegn til at ikke alt er som det skal. "Om dere ikke husker noe av det jeg har sagt, husk dette: Snakk med vedkommende, ikke til, og ikke om. Snakk ikke nedsettende om kollegaer eller andre. Snakk gjerne om kollegaen, men da i positive vendiger" var avslutningen på oppsummeringen fra Trond Klaape. Foredraget medførte stående applaus.  

Åge Hovengen gikk bort 19. oktober 2018. Det ble holdt ett minutts stillhet for å minnes en bauta i de fleste av livets sammenhenger.

Deretter ble fylkeslagene delt og avholdt respektive årsmøter.

Trond Klaape, gjenvalgt leder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Trond Klaape, gjenvalgt fylkesleder i Oppland Bonde- og Småbrukarlag 2019-2020

Vi har ikke bruk for graset hvis det ikke går gjennom en drøvtyggermage! Sitat Trond Klaape i sin årsmøtetale.

Trond Klaape holdt en fengende tale til årsmøtet i OBS hvor han kom inn på fjorårets tørke, medlemmenes viktighet i faglaget, rulleringen av Regionalt Bygdeutviklignsprogram, jordbruksforhandlingene og NBS sitt fotavtrykk på fjorårets avtale, ordninger som gir lønnsomhet for små og mellomstore bruk nå og i framtida, hvordan øke selvforsyningsgraden, rovviltforvaltning og fraskriving av ansvar i Regjeringa, økt kornpris for å styrke korndyrkingen, tiltak mot overproduksjon og ikke minst en satsing på grovfòr og beitedyr. Fylkeslederen stilte følgende spørsmål til forsamlingen: "Er vi i ferd med å viske ut konturane av kanaliseringspolitikken og den regionale produksjonsfordelinga, som vart utforma gjennom prisforhandlingane på 1950-tallet? Kva slags grep kan vi, som medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, initiere for å kome attende til ein ansvarleg jordbrukspolitikk som tek omsyn til geografi, topogrfi og klimatiske tilhøve                                    

 Fylkesstyret 2019-2020          

Nytt styre i OBS. Fra v.f.:Cecilie Sørli, Elin Rømyhr Haugen, Oda                 
Aulstad Kvisberg, Leif Arne Kvisberg, Bjørn Rustestuen. Fra h.f.:                
Randi Hasvoldseter, Trond Klaape, Astrid Olstad. Jarmund Øyen var 
Ikke tilstede.

Møteledelse og sekretærer under fylkesårsmøte:
Astrid Olstad, Leif Arne Kvisberg, Terje Holen og Elin R. Haugen


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as