Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesårsmøte 2021 - Program

Lørdag 20. mars 2021. 

ÅRSMØTE 2021 i OPPLAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

 

Program lørdag 20. mars 2021.

 

 

Kl. 12.00            Åpning v/ fylkesleder Astrid Olstad

Sak 1 konstituering.

Navneopprop, valg av møtedirigenter, valg av møtesekretærerer, valg av to til å underskrive årsmøteprotokoll

Kl. 12.15             Leders tale v/ Astrid Olstad

Kl. 12.30            Kristoffer Fodnes

Debatt og oppsummering

Kl. 13.30            Pause

Kl. 14.00           Sak. 2: Årsmelding 2020

                          Sak 3: Regnskap, med revisjonsrapport 2020

                         Sak 4: Budsjett for 2021

                          Sak 5: Vedtektsendring

                          Sak 6: Innkomne saker

                          Sak 7: Valg

                          Sak 8: Avslutning

Etter endt årsmøte vil det bli kort styremøte for det nye styret. (1/2 time)

Sak:      Konstituering av:

A:          Nestleder

B:          Personlig vara for utsendinger til representantskapet i NBS

C:          Arbeidsutvalg i styret.

 

 

 

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as