Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Godtfolk - Gratulerer med dagen

Alliansen mellom arbeidsfolk og småbrukere, by og land, trengs mer enn noen gang. Les 1.mai-appellen fra Svenn Arne Lie, leder av Oppland BS, som han holdt i Lillehammer.

Godtfolk - Gratulerer med dagen

Kriseforliket mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet våren 1935 var starten på det som ble Velferdsstaten. Et samfunnssystem som har skapt verdier og fordelt velferd i en utstrekning ingen andre samfunn kan vise til. Men det hjelper ikke med festtaler om fortida. Velferdsstaten er i stor fare. Og årsaken til at velferdsstaten er i stor fare, er at vi har glemt hva som skapte den.

Velferdsstaten er et resultat av at maktforholdene i samfunnet endra seg. En storstilt mobilisering av småbrukere og arbeidsfolk, by og land, ga makt til de som tidligere var maktesløse. Makt ga muligheter til å endre på de drivkreftene som skapte usikkerhet, fattigdom og ulikhet. Makt ga muligheter til å endre den politikken som holdt småfolket nede. Makt ga muligheter! Folkene bak kriseforliket forsto dette, og handlet deretter.

De store sosiale reformene, var ikke mulig uten en offensiv næringspolitikk for det nasjonale produksjonslivet, med særlig fokus på fiskeriene, landbruk og industri. Verdier skulle skapes i tråd med målene for samfunnsutviklinga. Velferdsstaten trengte en sterk og folkestyrt offentlig sektor som prioriterte utifra politiske mål, ikke lønnsomhet. Velferdsstaten trengte et organisert arbeidsliv som begrensa styringsretten til arbeidsgiver.  Og, Velferdsstaten trengte en aktiv næringspolitikk som sikra at naturressurser ble foredla, og verdier ble skapt.

I dag er alle disse pilarene trua:

Offentlig sektor er på vei til å bli overtatt av helseforetaksstyrer, velferdsprofitører, og et vanvidd av mål og resultatstyring, som tenker lønnsomhet på sjukehusene, i barnevernet og i Nav. Den norske, tillitsbaserte arbeidslivsmodellen er i rask forvitring. Svekkelse av arbeidsmiljøloven, fremvekst av bemanningsselskap, og arbeidsgivere som fratar arbeidstakere innflytelse over egen arbeidshverdag Før hadde arbeidsfolk medbestemmelse, så fikk de medvirkning. I dag skal de helst være medgjørlig. Velferdsstaten handlet om å bygge landet. Nå er det salg som gjelder. 80 prosent av fisken skal gis bort til storfiskerikapitalen. Boliginvesteringene er snart like høye som oljeinvesteringene. Skognæringen i Norge satses det knapt på. I jordbruket er det et vanvittig volumkjør som gir overproduksjon, gjeldsvekst og fallende sjølforsyning.  På tide at vi kaller en spade for en spade

Vi stiller oss bak kritikken som i dag reises mot høyresidas politikk. Men problemet er ikke en Høyreside som fører høyresidas politikk. Problemet er når venstresida ikke har alternativer. Det trengs et brutalt oppgjør med markedsgjøringa av offentlig sektor, raseringa av arbeidslivet, og illusjonen om næringsnøytralitet.  Velferdsstaten svekkes fordi vår makt er redusert. Det holder ikke å bytte ut partilogoer.

Det trengs en ny kurs! En politikk som bygger opp velferdsstatens evne til å fordele velferd, regulere arbeidslivet og finansiere vår felles framtid. Det trengs politikk for foredling av grønt karbon, fra torsk, gran og timotei. Alt dette dreier seg om makt– økonomisk og politisk makt. Det krever omfattende mobilisering og tydelige visjoner. Kampen står nå om velferdsstatens videre eksistens. Om hva vi vil med Norge.

Alliansen mellom arbeidsfolk og småbrukere, by og land, trengs mer enn noen gang.

Til lykke med 1 mai


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as