Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Ola Homb, Terje Holen , Hanne Guåker,Trond Klaape og Øystein Havrevold på avslutningssamlingen i Gausdal Foto: Avisa Gausdølen

Gras erstatter kraftfòr

Siste møte rundt temaet ble gjennomført i Gausdal lørdag 26.okt. Hovedformålet med møteserien har vært å sette fokus på norsk sjølforsyning på norske ressurser. 

Møteserien har vært gjennomført gjennom 3 lørdager og startet med gjennomgang av nasjonale muligheter og begrensninger sett i lys av internasjonale handelsavtaler, importkvoter og tollsatser. Andre samling tok for seg dyrkningsteknikker, fòringsråd og økonomi ved grasfòring. Gjennom hele møteserien har utmarksbeite vært en rød tråd. Avslutningsdagen ble en busstur for deltakerne til Klaape gard i Svatsum hvor fylkesleder Trond Klaape har sitt daglige virke. Trond har byttet fra intensiv fòring av okser til at oksene går ute i to beitesomre før de er klare for slakt. 

Siste dagen tok for seg klassifiseringsregler og driftsøkonomi. Innleder var blant annet Hanne Gruåker fra Nes som driver kalkunproduksjon. Hun delte sine erfaringer og hvordan all den negative omtalen av norsk landbruk som klimaversting har gått inn på henne. Hvordan hun selv prøvde alternativ fòring uten parasittmidler, uten at det var særlig vellykket. Hvor vanskelig det er å drive under påvirkningen unge får med kjøttskam, spise mindre kjøtt og bli vegetarianer. Alt dette mens de er den gruppen som handler mest ferdigmat. Det er alt for mange selvmotsigelser og liten kunnskap, fortsatte hun. Det er behov for større fokus på hvor og hvordan maten produseres, og mer fokus på hvordan politiske vedtak legger til rette for det motsatte. Avslutningsvis pekte hun på viktigheten av å følge med og at endringer vil skje. Kanskje vil hun selv dyrke grønnsaker i kalkunfjøset om noen år, med klimavennlig oppvarming og energieffektiv belysning. Bønder må støtte hverandre og snakke hverandre opp, avsluttet hun.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as