Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kyr på utmarksbeite

Graset i utmarka er sterkt undervurdert

På 2. samling av seminaret "Grovfòr erstatter kraftfòr, innledet bl.a. Øystein Havrevold, tidligere rådgiver i Nortura, om beitekvalitet og foring av kastrater og kviger. Han uttalte bl.a. at graset i utmarka er sterkt undervurdert som proteinkilde.

Ofte slippes beitedyra for sent til utmarka da det første gresset er mest proteinrikt. Havrevold uttalte videre at evnen til økt avdrått har økt mer enn evnen til å ta opp grovfòrressurser hos storfe. 

Oddbjørn Kval-Engstad fra Norsk landbruksrådgiving Innlandet, foreleste om ulike sorter grovfòr. Han påpekte viktigheten av å ta vare på kløveren. Gras med godt proteininnhold betyr mer enn belgvekster i forseddelen. God næringsbalanse i jorda er avgjørende og sein slått betyr lite protein i fòret. Samtidig er det viktig med norske erstatninger for proteinkilde. 

Svein Løken, melkeprodusent og regnskapsfører, viste til flere eksempler på at grovfòr er billigere enn kraftfòr. Det avhenger selvfølgelig av mange faktorer, som avlingsmengde, antall slåtter og protein- og mineralinnhold i graset.

Seminaret "Grovfòr erstatter kraftfòr" er bygd opp over 3 dager fordelt på 3 samlinger. Seminaret går i regi Oppland Bonde- og Småbrukarlag og har over 30 deltakere. Siste seminardag avholdes 26.10.19


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as