Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Geiter på fjellbeite

Høringssvar innlandsstrategien

Det er riktig å stimulere til ytterligere bruk av de gratis, fornybare ressursene som utmarksbeite utgjør. Dette skriver styret i Oppland Bonde- og Småbrukarlag i sitt høringssvar til Innlandsstrategien 24.6.20. 

Høringsuttalelsen fra OBS:

Vi i Oppland Bonde- og Småbrukarlag har over en lengre periode ivret for produksjon av kjøtt og melk på egne ressurser (les utmarksbeite og godt grovfôr – ikke importert kraftfôr). Vi mener det er rett å stimulere til ytterligere bruk av de gratis, fornybare ressursene som utmarksbeitet utgjør, der kun rundt 50% nyttes (som nevnt i Eventyrlige muligheter-delen). Ressurser som ved bruk binder større mengde co2 enn om de står urørt.

Ikke bare vil dette øke verdiskapinga i Innlandet, basert på våre egne ressurser. Det bidrar også til å opprettholde kvalitetene i det rike kulturlandskapet, som både turist- og frilufts-næringene nyter godt av. I tillegg vil fortsatt, og gjerne økt, beitebruk være avgjørende for å ivareta det biologiske mangfoldet.

Det vil utvilsomt i noen situasjoner oppstå konflikt mellom de nyere næringene og den tradisjonelle bruken av utmarka. Konfliktnivået har i enkelte områder allerede blitt slik at beitebrukere har sett seg nødt til å holde sine beitedyr innagjerdes. Når en stimulerer til økt bruk i flere næringer, blir det derfor viktig å være i forkant i forhold til hvordan sambruken skal organiseres. Dette kan ikke overlates til den enkelte næring.

Vi minner også om at forskjellen på landbruk på flatbygdene og i fjellbygdene er svært stor. Dette ser vi ikke gjenspeilet i dokumentet. Vi savner noen tanker om prosesser øst-vest, ikke bare nord-sør, festet på papiret.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as