Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Tove Grethe Kolstad, Øystre Slidre Bondelag, Arnfinn Beito Slidre Sau og Geit og Marit Helene Bryhn-Svensen Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag Foto: Geir Helge Skattebo, avisa Valdres

Informasjonsmøte om deling av landbrukseiendommer

Mandag 28.9. arrangerte Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag og Øystre Slidre Bondelag felles informasjonsmøte om deling av landbrukseiendommer. Siden saken kommer opp i kommunestyret, ønsket faglaga i Øystre Slidre innspill.

Tema for kvelden var: 

Er dagens delingspolitikk positiv for bosettinga i Øystre Slidre? Hvordan er rekrutteringa og utviklinga av landbruket? Er det like regler for deling av setrer i Statsallmenningen og på privat grunn?

Seniorrådgiver Kjell Aarestrup fra Fylkesmannen, Hallgrim Rogn fra Huga på gard-prosjektet i Vang og Tor Skattebo fra Fjellstyret holdt innlegg. 

Ordstyrer var Arnfinn Beito, varaordfører i Øystre Slidre og leder av Slidre Sau og Geit.


Velg ditt fylkeslag

LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. FOR PÅMELDING TRYKK HER!

Det blir siste generalprøve 26.10. kl. 19.00–20.00. Meld deg på og få en e-post med link til å koble deg opp.

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2020.pdf, 580kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as