Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss

Fylkesstyret           Lokallag            Ungdomsutvalg
 
Oppland Bonde- og Småbrukarlag
Industrigata 56
2619 Lillehammer
Åpningstid man-tor kl. 0900-1400
 
Tlf: 612 57 570 / 909 90 043
E-post: oppland@smabrukarlaget.no
Kontonr.: 9365 12 04052
Org.nr.: 971536950
 
Fylkesleder: Trond Klaape. Sykmeldt fra 15.1. til 16.2.20
Tlf: 41213168
E-post: tk@smabrukarlaget.no
 
Nestleder: Elin Rømyhr Haugen. Kontaktperson i Trond Klaape sin sykmeldingsperiode.
Tfl: 47631083
 
 
Fylkessekretær: Annette Jørstad
 
 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as