Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kvalitetsmat eller billigmat?

Innlegg av nestleder i OBS, Elin Rømyhr Haugen av 22.2.20

Slagordet «færre og sterkere» bør endres til «flere, mindre og tryggere».

Overskrifta er satt med spørsmålstegn. Er det alltid en sammenheng mellom kvalitet og pris på maten vi inntar? Svarene er flere. Men i det store og hele vil vi påstå at svaret er ja. Det er en sammenheng mellom kvaliteten på maten vi kjøper og prisen.

God matkvalitet er avhengig av mange faktorer. Grunnlaget er produksjonsressursene rein jord, reint vatn og rein luft. I tillegg spiller produksjonsmåten og bruken av innsatsfaktorer en vesentlig rolle. Norsk Bonde og Småbrukarlag har et godt og framtidsrettet slagord for produksjon av mat. «Folk i arbeid-Jord i hevd».  Med dette setter vi fokus på dyrking av jord, bruk av arbeidskraft, og produksjonsmåter for en trygg mat av høg kvalitet. God jordkvalitet sammen med oversiktlige enheter, trygger kvaliteten.  Mattrygghet betyr at maten skal være trygg å spise, både med tanke på ernæring og helse. I en prissammenheng vektlegges dette lite. I tillegg er hovedbudskapet fra stortingsmeldinger og statens styring av jordbruksavtalens virkemidler et klart signal om at det er volum og billig mat – lavest mulig prissom gjelder.

Ved et ensidig fokus på at maten skal være billigst mulig, påvirkes forbrukernes vaner og valg ved kjøp av mat. Vi som matprodusenter fjerner oss fra vårt samfunnsansvar om å produsere trygg og nok mat av høg kvalitet. Resultatet blir en politisk gjennomsyret/styrt matproduksjon med fokus påvolum og pris, med stor importandel og svekket kvalitet. Matproduksjon på lokale norske ressurser taper (sine muligheter i en slik sammenheng.

Oppland Bonde og Småbrukarlag har flere ganger tatt til orde for en og et jordbruk basert på virkemiddelbruk som vrir fokuset bort fra produksjonsvolum, og over på produksjonsmåte, ressursbruk og et jordbruk basert på arealene der de ligger. En virkemiddelbruk som ivaretar biologisk mangfold, god dyrevelferd og bruk av marginale arealer på en slik måte at det blir et produksjonsgrunnlag for kvalitetsmat. Vi kommer fortsatt til å ha fokus på kvalitet, lønnsomhet og ressursbruk ved detteårets jordbruksforhandlinger.

Vi kan slå fast at produksjon av trygg mat av høg kvalitet må koste. Det betyr at vi har til dels store utfordringer foran oss. Mat er sjølsagt næring for kropp og sjel. Samtidig er mat en kulturbærer med historie om bruk av lokale ressurser. Kunnskap er et annet ord for kvalitetssikring. Dette er faktorer som må formidles sammen med utbud av kvalitetsmat. Forbrukeren trygges dapå sammenhengene i matproduksjonen. Det finnes godeeksempler på at betalingsviljen øker betraktelig gjennomkunnskapsformidling og innsyn. Den politiske gjennomreguleringa av jordbruket må endres, slik at virkemidlene brukes til å stimulere en spredt og trygg matproduksjon over hele Oppland og hele Norge. Slik at lokale ressurser nyttes, og kan skape lønnsomhet på små og mellomstore bruk. En endring som kan føre til at volumproduksjon reduseres, og flere arbeidshender kommer i bruk.

Slagordet «færre og sterkere» bør endres til «flere, mindre og tryggere».

 Elin Rømyhr Haugen,

Nestleder Oppland Bonde og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

John P Løvstad, tlf 450 25 212, john.petter@smabrukarlaget.no

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene 2020
(foran-jordbruksforhandlingene-2020.pdf, 848kB)

/share/mime/48/pdf.png Klimakur
(klimakur-medl.avis.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Vilde Haarsaker
(vildehaarsaker-ny-ass-gen-sekr.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Ole Jacob Christensen kronikk
(o-j-christensen-kronikk.pdf, 107kB)

/share/mime/48/pdf.png Medlemsverving
(medlemsverving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as