Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Mentorordninga i landbruket er en gylden mulighet til å få inn nye ideer i drifta, sier Agnete Fauskrud som har vært sauebonde i fem år. Da en NLR-rådgiver tipset henne om tilbudet fattet hun umiddelbart interesse og søkte. Nå anbefaler hun alle ferske bønder om å søke om sin egen mentor. Foto: Morten Berntsen

Landsdekkende mentorordning i landbruket fra 2020

Ønsker du å være mentor, eller ønsker en mentor? Nå er mentorordninga blitt landsdekkende og søknadsfristen for å delta er 1. desember. Les mer hos Norsk landbruksrådgiving. Søknadsskjema

Mentorordninga i landbruket innebærer at en fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling m.m. 

Fra 2017 til 2019 er det gjennomført et prøveprosjekt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland, Agder, Hedmark og Oppland. Nå blir ordninga utvidet til hele landet.  

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen. 

Regional oppfølging

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før de setter i gang får de opplæring i hva opplegget går ut på og hva det vil si å være mentor. 

Opplæringen skjer regionvis der mentorer, unge bønder og regionkontakter i NLR møtes. Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor mottar 8000 kroner for arbeidet. 

Gode tilbakemeldinger 

– Mentorordninga har fungert veldig godt i de tre årene den har vært i drift. Vi ser at mange har stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for mentorordninga i NLR. 

Nå har du muligheten til å være med i mentorordninga i landbruket, enten som mentor eller fersk bonde.  

Kontakter for mentorordninga i landbruket i 2020: 

Prosjektleder: Mette Feten, NLR, 957 52 236, mette.feten@nlr.no

Hedmark og Oppland: Magnhild Strand, NLR Innlandet, 934 52 532, magnhild.strand@nlr.no 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41, 0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970167943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as