Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Agnete Fauskerud og Kjell Ivar Bergehagen Foto: Landbruksrådgivingen Innlandet

Mentorordninga 2021 - søknadsfrist 1. desember

Ønsker du å delta i mentorordninga 2021? Da er søknadsfristen 1. desember. Les mer og søk om opptak.

Mentorordninga i landbruket er for nye bønder, eller de som starter ny virksomhet på gården. Gjennom ordninga vil du bli koblet opp mot en mentor som har erfaring innen din produksjon eller aktivitet. 

Få din egen mentor – gratis

Mentorordninga i landbruket innebærer at du som fersk bonde gjør en formell avtale med en erfaren kollega om å bistå som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år. Tilbudet omfatter alle produksjoner, også Inn på tunet, lokal foredling med mer.

Etter et vellykket, treårig prøveprosjekt i Trøndelag, Vestland, Agder og Innlandet, ble ordninga utvidet til hele landet i 2020. I år deltar 121 par fra hele landet.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) har ansvar for mentorordninga i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Innovasjon Norge. Det gis økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Regional oppfølging

Alle mentorpar blir tilknyttet en regionkontakt i NLR. Før dere setter i gang får dere opplæring i hva opplegget går ut på, og hva det vil si å være/ha mentor. Opplæringen skjer regionvis der mentorer, nye bønder og regionkontakter i NLR møtes.

Mentorparene inngår en avtale som innebærer kommunikasjon og møter gjennom ett år. Mentor mottar godtgjørelse. Tilbudet er gratis for deg som er ny bonde.

Gode tilbakemeldinger

Mentorordninga har fungert veldig godt i de årene den har vært i drift. Vi ser at mange har stort utbytte av å delta. Dette er et gjennomarbeidet opplegg med opplæring av mentorer, samlinger og oppfølging gjennom året, sier Mette Feten som er ansvarlig for mentorordninga i NLR.

Nå har du muligheten til å være med i Mentorordninga i landbruket i 2021, enten som mentor eller ny bonde.

 


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as