Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Nei til industrialisert jordbruk

Leder i OBS, Terje Holen er klar på at en reversering av fjorårets frislipp av tilskuddene må gjennomføres ved årets forhandligner. Stortingsflertallets vedtak fra fjoråret hvor store deler av H og Frp sin politikk mot større og færre bruk, ble gjennomført, er store summer flyttet fra de små og mellomstore gårdsbrukene til noen få store bruk.

Årets krav fra faglaga i jordbruket er på 950 mill kr. 380 mill gjennom økte priser og 490 mill i økte budsjettmidler. 25 mill omdisponeres fra fjoråret og 55 mill som resultat av økt verdi på jordbruksfradraget. Kravet er moderat og vil gi landbruket en mulighet for å tette litt av gapet fram til sammenlingnbare grupper. 

"Matvareberedskap er samfunnssikkerhet og måten maten blir produsert på, må løftes i den offentlige debatten" sier Holen i et intervju i Lillehammer Byavis 30.4. 

Arealene for matproduksjon kan ikke flyttes. Det er derfor viktig at matjorda blir utnyttet der den ligger. Da må det til en politisk vilje til å fordele støtte til de områdene og produksjonene som trenger ekstra virkemidler for å utnytte enhver krik og krok av den lille 3% dyrkbar jord Norge består av. 

Artikkel i Lillehammer Byavis av 30.4.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er uten daglig bemanning slik situasjonen er.

For henvendelser som gjelder medlemskap/medlemsregisteret; ring medlemssekretær Cathrine Engelstad, tlf 904 13 376, e-post medlem@smabrukarlaget.no på dagtid.

Ellers, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Enighet jordbr avtale
(enighet-jordbr-avtale.pdf, 600kB)

/share/mime/48/pdf.png Oppnådd ved jordbruksforhandlingene
(oppnadd-ved-jf.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Inntektsnivå på 2015-nivå
(inntektsniva-pa-2015-niva.pdf, 779kB)

/share/mime/48/pdf.png Innspill koronapakkene
(innspill-koronapakkene.pdf, 930kB)

/share/mime/48/pdf.png Reko oppsving
(reko-oppsving.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Landbrukets klimaplan
(landbrukets-klimaplan.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2020 – Foran jordbruksforhandlingene
(studieheftet-2020.pdf, 817kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as