Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon Nortura og Gilde logo

Nortura Otta blir nedlagt.

Konsernstyret i Nortura har vedteke å leggje ned på Otta og flytte verksemda til Rudshøgda. Samstundes har styret vedteke å flytte skjæring av gris frå Rudshøgda til andre anlegg.

Tiltaket innneber ei forventa innsparing på 30 millionar kroner. Meir enn 70 personar mistar arbeidet sitt. Lojale leverandørar vurderer å bytte frå Nortura til private slakteriforetak. Det eksisterer planar om å etablere eit nytt slakteriforetak i Gudbrandsdalen. Det er også realistisk å sjå for seg at ei større gruppe forbrukarar vil styre unna Gilde og Prior når julematen skal kjøpast inn.

Har Nortura råd til å gjennomføre dette vedtaket, med tapte tilførslar, redusert medlemskapital og svekka andel i sluttmarknaden som resultat? 

Takk til:

- Den lokale aksjonsgruppa på Otta for ei mobilisering utan sidestykke

- Ordførarane i Nord- og Midt-Gudbrandsdalen for evna til å stå saman

- Bonde- og Småbrukarlaget og Bondelaget sine lokallag i regionen for godt og konstruktivt samarbeid 

Oppland Bonde- Småbrukarlag slepper ikkje saka sjølv om Nortura Otta er vedteke nedlagt. Vi er med i styringsgruppa som Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen har satt ned, og vil gjere det vi kan for å støtte ein region som er hardt råka etter at vedtaket om nedlegging vart kjend.

Med helsing 

Trond Klaape, fylkesleiar i Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Tlf.: 412 13 168

Avisa GD


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå stort sett daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bs-plan-2020.pdf, 402kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as