Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Kari Hanne Pavenstädt-profilbilde Foto: Annette Jørstad

Ny fylkessekretær er ansatt.

Kari Hanne Pavenstädt starter i 40% stilling fra 1. mars 2021.

Kari Hanne Pavenstädt er født i 1967, har voksne barn og er bosatt på bruket Gråskålengen i Mesnali. Her driver hun birøkt og småskala eggproduksjon. På bruket er det også en smie, der Kari Hanne så smått har startet produksjon av div saker.

Hun har mellomfag i sosialøkonomi (nå samfunnsøkonomi) fra BI. Grunnfag i statistikk, flere delstudier i offentlig forvaltning og årsstudie i trygde- og arbeidsrett. Etter år i arbeidslivet, endret hun retning og gjennomførte voksenagronom på Jønsberg med fordypning i økologi (der hun var oppe i innstilling av plog!) og et år på smedlinja på Hjerleid.

Arbeidserfaring har hun bla fra lønningskontoret i Ringsaker kommune, Regnskap Innlandet og Lillehammer kommune. Pr i dag er hun ansatt i en prosjektstilling i Lillehammer kommune med utløp 26. februar 2021.

Noen av dere vil kjenne henne fra ulike sammenhenger i organisasjonen vår. Hun har fartstid  i styret i Fåberg BS og er nå leder i Ringsaker BS. Hun har vært engasjert i kvinneutvalget.

Kari Hanne sitter i styret for Brøttum Allmenning og i styret for Ringsaker Jakt- og fiskeområde. Hun har nylig tatt plass i dyrevernnemda for området Ringsaker og sørover.

Kari Hanne har stort engasjement for landbruket i Norge. Hun setter ord på tradisjonen som basis for å skape helhet i livene vi lever. Vi opplever at hun har en god rolleforståelse.

Selv oppsummerer hun sin interesse for jobben med at det er midt i hennes interessefelt. I tillegg er stillingsstørrelsen akkurat passe, muligheten for fleksibel arbeidstid ideell.

Fram til hun tiltrer sin stilling, vil Elin Marie Ulsaker og Terje Holen betjene kontoret i februar.


Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as