Oppland Bonde- og Småbrukarlag

Illustrasjon

Rådmannen i Øystre Slidre vil bygge seg bolig i LNF-område.

Rådmann Jostein Aanesland og kona Ane Kvaale ønsker å bygge seg hus på Beitostølen i et område som er regulert til landbruks- natur- og friluftsområde. Dette reagerer leder i Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag sterkt på. 

I Avisa Valdres kan vi lese at at Kommunedelplanen for Beitostølområdet 2011-2023 har pågått i flere år før planen ble vedtatt i 2013. Fylkesmann og Miljøverndepartement hadde da satt ned foten for omregulering til hytteområde i Tåbakke H7 og H8. I tillegg gikk det en debatt om fjellgrensa og beiteområder. Rådmann i Øystre Slidre har nå gjort opsjonsavtale med grunneierne om kjøp av 3 tomter i et område som ikke er regulert til verken hytter eller bolig. Skal rådmannen få bygge hus, må det til en omregulering. Dette reagerer leder i Øystre Slidre BS, Marit Helene Bryhn-Svensen sterkt på. Det er allerede stort press på beiteområda rundt Beitostølen. Øystre Slidre BS var ikke informert eller tatt med på råd i saken, før de leste om det i avisa.

Kilde: Avisa Valdres.


Velg ditt fylkeslag

PÅMELDING TIL LANDSMØTET VIA TEAMS 31. OKTOBER. TRYKK HER!

Kontakt med sekretariat

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå daglig bemannet.

Dersom det ikke lykkes å komme igjennom til kontoret, kontakt: 

Olaf Godli, tlf 975 46 142, olaf@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet nr 5 - 2020

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Anna Blix kronikk
(anna-blix-kronikk.pdf, 113kB)

/share/mime/48/pdf.png Strategiarbeid
(strategiarbeid.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2020
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan2020.pdf, 440kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2020
(moteplan-for-2020.pdf, 103kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as